ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


 การสอบเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 61 ปีการศักษา 2551 (วิชากฎหมายอาญา ฯ)


การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่
ข้อ 2. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 3.ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด เจตนา
ข้อ 4. ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
ข้อ. 5 การฉกฉวยเอาทรัพย์ไปซึ่งหน้า
ข้อ 6. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ข้อ 7. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อ 8. การเลิกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างมีครรภ์
ข้อ 9.ความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
ข้อ 10. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง
หน้า 1/1
1
[Go to top]