ReadyPlanet.com


ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร


 ผมกับอดีภภรยาได้ตกลงหย่ากันโดยเราได้ทำสัญญาหลังใบหย่าเรื่องค่าอุปการระเลี้ยงดูบุตร2คน ผมส่งค่าเลี้ยงดูบุตรทุกเดือนไม่เคยขาดส่งฝ่ายหญิงเกิดเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มนอกเหนือจากสัญญา ผมอยากรู้ว่าฝ่ายหญิงสามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพิ่มได้หรือไม่ครับผู้ตั้งกระทู้ @@@@@ :: วันที่ลงประกาศ 2020-02-19 00:38:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4360935)

 คำถามว่า ฝ่ายหญิงสามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพิ่มได้หรือไม่?

การฟ้องคดีเป็นสิทธิ คงจะไปห้ามกันไม่ให้ไปฟ้องไม่ได้ แต่การฟ้องคดีไม่ได้หมายความว่า โจทก์ผู้ยื่นฟ้องคดีชนะคดีแล้ว คำตอบคือ ฟ้องได้ แต่ไม่น่าจะมีเหตุผลให้ศาลพิพากษาให้เพิ่มได้นะครับ เว้นแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามที่ตกลงกันมีจำนวนไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพของบุตร ศาลก็มีอำนาจมีคำสั่งให้เพิ่มค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ครับ

การตกลงค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมีขึ้นได้ในหลายกรณี  ทั้งการตกลงกันเอง หลังใบสำคัญการหย่า หรือหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำกันที่ศาล หรือแม้กระทั่งที่ศาลสั่งให้จ่ายตามคำพิพากษา ซึ่งค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น ระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อมเรียกร้องจากกันได้ เมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูแต่ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4959/2552 อ่านรายละเอียด

ป.พ.พ. มาตรา 1461 วรรคสองและมาตรา 1598/38 เป็นบทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่สามีหรือภริยาโดยให้ฝ่ายที่มีฐานะดีช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามฐานะและความสามารถ ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความสามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูแล้วไม่อุปการะเลี้ยงดู อีกฝ่ายย่อมมีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามมาตรา 1516 (6) แต่ถ้าไม่ประสงค์จะฟ้องหย่า ก็ฟ้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ตามมาตรา 1598/38 ในเมื่ออีกฝ่ายที่ควรได้รับไม่ได้รับการเลี้ยงดูตามอัตภาพมิใช่เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นเมื่อฟ้องหย่า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ 085-9604258 วันที่ตอบ 2020-02-19 06:35:26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล