ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


 ปรึกษากฎหมาย โทร. 085 960 4258  E-mail : leenont0859604258@yahoo.co.th  

 

-ปรึกษากฎหมาย 085-9604258 หรือ 02-9844258

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางemail:  leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ID LINE: leenont 

 บริการของเรา

สำนักงานพีศิริ ทนายความ ก่อตั้งโดย ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ  เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

-รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภคและคดีอื่นๆ ทุกคดี รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี ข้อตกลง ตลอดจนข้อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ  

-จัดหาทนายความยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกฟ้องให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน  ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

-สำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

-สำนักงานพีศิริ ทนายความ รับดำเนินคดีเกี่ยวกับ ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากหญิงที่แสดงตนว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

-สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความ รับดำเนินคดี สำหรับบุตรนอกสมรส ยื่นฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร  สิทธิเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตร คดีเกี่ยวกับบุตร

- ทนายความรับฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า 

 -ทนายความฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

-ทนายความที่ให้บริการฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง  ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดิน   ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องให้จดทางภาระจำยอม

-ทนายความดำเนินคดีเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ 

-ทนายความลีนนท์ รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

-ทนายความรับบังคับคดี  เช่น เพิกถอนการขายทอดตลาด   ถอนผู้จัดการมรดก

-ติดต่อทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ ได้ที่ สำนักงานพีศิริ ทนายความ โทร.มือถือ 085-9604258

 __________

สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความที่สามารถตอบปัญหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวให้กับทางท่าน ดังต่อไปนี้
 
1. ทนายความคดีฟ้องหย่า
 
การหย่า
1. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของผู้ที่เป็นสามี และภริยา
2. การจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษาของศาล

2. ทนายความรับทำคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
บิดา มารดา มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีการหย่าเกิดขึ้นคู่หย่าจะต้องตกลงกันว่าฝ่ายใจจะเป็นผู้ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใด หากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้ศาลชี้ขาด

3. ทนายความที่รับดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรส
เมื่อตกลงที่หย่ากันแล้วแต่ตกลงกันเรื่องทรัพย์สินไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องพึ่งบารมีศาลให้ชี้ขาดว่า ทรัพย์สินใดคู่หย่าควรได้เป็นจำนวนเท่าใด ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินใดเป็นสินสมรส
 
4. ทนายความรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง
ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้
 
5. ทนายความรับดำเนินคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน
เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย
สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้

 __________หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติโดนทำร้ายร่างกายเอาผิดได้ไหมครับและเรียกค่าเสียหาย...2017-10-1126 / 1
dot
กระทู้ปกติอบต กำลังจะสร้างสะพานลอยหน้าที่ดิน2017-10-1017 / 1
dot
กระทู้ปกติภรรยาเก่าให้เงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงมาซื้อรถยนต์ใน...2017-10-1020 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตร2017-10-0930 / 1
dot
กระทู้ปกติการฟัองเรียกเงินคืนจากคนกู้2017-10-0735 / 1
dot
กระทู้ปกติสามีมีชู้ มีหญิงอื่น ต้องทำยังไง ฟ้องหย่ามีสิทธิชน...2017-10-0432 / 1
dot
กระทู้ปกติซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินแล้วแต่ยังไม่ได้โอนแล้วเ...2017-10-0428 / 1
dot
กระทู้ปกติอำนาจฟ้องจำเลยที่หลบหนีจากสถานฟื้นฟู2017-07-22182 / 1
dot
กระทู้ปกติบังคับคดีได้ภายในสิบปีนับอย่างไร?2017-06-02236 / 1
dot
กระทู้ปกติพ่อเป็นหนี้ธนาคารพ่อเสียชีวิต2017-06-01133 / 1
dot
กระทู้ปกติที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์2017-05-29184 / 1
dot
กระทู้ปกติข้อหาฉ้อโกง2016-11-27537 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ลูกมาเลี้ยงเอง2016-11-27430 / 1
dot
กระทู้ปกติพ่อแม่ฟ้องคืนที่ดินข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเส...2016-10-12514 / 1
dot
กระทู้ปกติสิทธิการเลี้ยงลูก2016-09-14822 / 3
dot