ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletอำนาจปกครองบุตร
วิชาชีพทนายความ | โดยสำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ

 

คลิ๊กลิ๊งค์ด้านบนเพื่ออ่านรายละเอียดหัวข้อด้านล่างทั้งหมดต่อไปนี้

-เรียกค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม    
-ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง    
-สิทธิเรียกร้องไล่เบี้ยลูกจ้าง 
-ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน   
-ความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน    
-ผู้มีส่วนได้เสีย
-การคิดดอกเบี้ยผิดนัด   
-ความรับผิดของผู้รับประกันภัย    
-ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม    
-อายุความสิทธิเรียกร้องมูลละเมิด    
-สิทธิหยุดพักผ่อนของลูกจ้าง   
-คำร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง    
-หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา
-ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด   
-ละเมิดอำนาจศาล-ทนายความเรียกค่าวิ่งเต้นคดี
-ใบแต่งทนาย-ทนายความขอแรง    
-อำนาจสอบสวน ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค    
-ความผิดฐานพรากเด็ก(ผู้เยาว์)อายุยังไม่เกิน 15 ปี 
-สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
-ร้องขัดทรัพย์-ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ 
-ควบคุมหรือขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    
-โอนที่ดินให้บุตรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ    
-พรากผู้เยาว์,กระทำชำเราเด็กหญิงไม่เกิน 15 ปี   
-มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษ
-นับอายุความละเมิดเรียกค่าเสียหาย
-ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม-ผู้เสียหาย 
-สัญญาขายฝาก-การวางทรัพย์    
-การเข้ามอบตัวถือว่าจำเลยถูกจับแล้ว  
-ภาระจำยอมโดยอายุความ-ใช้ทางในลักษณะปรปักษ์
-คำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สุด
-อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา  
-แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
-การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง  
-การใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ    
-ฐานค่าจ้างในการคำนวณจ่ายค่าชดเชย
-ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ   
-คำร้องสอดเป็นฟ้องซ้อน   
-พิพากษาเกินไปกว่าคำขอท้ายฟ้อง   
-เรียกค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    
-หนี้ที่จะต้องรับผิดตามสัญญาจำนอง    
-ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดที่ศาลสั่งริบ
-ผู้ลงลายมือชื่อรับรองในตั๋วเงิน    
-คำสั่งยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ | อุทธรณ์คำสั่งยกคำร้อง    
-สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
-ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  
-รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ 
-ฎีกาไม่มีลายมือชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
-ค่าชดเชยการเลิกจ้างและดอกเบี้ย    
-สิทธิในการดำเนินคดีเป็นโจทก์ร่วม 
-ช่วยซ่อนเร้นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด
-การกระทำต่อเนื่อง-ความผิดฐานบุกรุก 
-ขอให้ศาลรวมโทษจำคุก,ความผิดหลายกรรม 
-ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบหรือไม่?  
-ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย 62 เม็ด โทษ 4 ปี 9 เดือน     
-ผลของการไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน     
-การประเมินภาษีเงินได้-อำนาจออกหมายเรียก   
-สิทธิแจ้งความร้องทุกข์ของผู้เสียหาย    
-กฎหมายยกเลิกความผิด-การใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำลย 
-สิทธิของผู้รับจำนอง-เจ้าหนี้บุริมสิทธิ    
-ไม่แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบ 
-ใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืน-ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์   
-การฟอกเงิน-ยกประโยชน์แห่งความสงสัย    
-บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก    
-ตรวจค้น-จับกุมมิชอบด้วยกฎหมาย    
-นำสืบประกอบคำให้การรับสารภาพ    
-ลูกหนี้ร่วม-เจ้าหนี้ฟ้องให้ล้มละลายได้   
-ศาลไม่อาจลงโทษเกินไปกว่าที่โจทก์บรรยายในคำฟ้อง
-เจ้าเพนักงานพิทักษ์ทรัพย์-สิทธิจัดการทรัพย์สินลูกหนี้ 
-อุปการะเลี้ยงดู,ค่าเลี้ยงชีพ,อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์   
-ผู้จัดการมรดก-ผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก พินัยกรรม   
-เหตุสุดวิสัย | ประมาทเลินเล่อ | ค่าขาดไร้อุปการะ     
-ถอนคืนการให้-ประพฤติเนรคุณ     
-การนับระยะเวลาอายุความคดีอาญา    
-ผิดสัญญาหมั้น | เรียกค่าทดแทน | สินสอด     
-เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    
-ความผิดฐานร่วมกันบุกรุกที่ดินราชพัสดุ    
-ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย ฟ้องซ้ำ หลายกรรมต่างกัน      
-ครอบครองปรปักษ์ ก่อนออกโฉนดที่ดิน     
-การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย    
-ไม่เข้าเหตุถอนคืนการให้ | หมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง 
-รับของโจร  ซื้อทรัพย์ได้มาจากการลักทรัพย์
-ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น,ชั้นอุทธรณ์     
-ฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์ | ปัสสาวะสีม่วง | เสพเมทแอมเฟตามีน      
-การริบทรัพย์สินของกลาง     
-ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะต้องนำไปให้ผู้ออกตั๋วจดรับรู้   
-ประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ | ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง      
-สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ | ปรับโครงสร้างหนี้    
-ผลของคำสั่งให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด | ผู้ชำระบัญชี    
-อายุความเรียกค่าเสียหาย | ค่าสินไหมทดแทน | ฟ้องนายจ้าง 
-ทางจำเป็น และ ทางภาระจำยอม     
-ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า     
-การบรรยายฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิด 
-ทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสน | เขตอำนาจศาลแขวง      
-คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ | ค่าธรรมเนียมใช้แทน     
-การรับสภาพหนี้อายุความสะดุดหยุดลง     
-ละเมิดอำนาจศาล | เปลี่ยนตัวจำเลย  
-ขอให้ศาลแรงงานพิจารณาคดีใหม่      
 

ก่อนที่บุคคลใดจะมาประกอบวิชาชีพทนายความได้นั้นจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเสียก่อนจึงจะมีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบเพื่อขอใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความได้ซึ่งในบางประเทศนั้นกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นทนายความได้จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิตเสียก่อนด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นทนายความ
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35
มาตรา 35  ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
(5) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(6) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(7) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
(8) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(9) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำเว้นแต่ข้าราชการการเมือง
(11) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา 71

ทนายความฟรี
ผู้ที่มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือทางด้านคดีความแต่ไม่มีเงินที่จะจัดจ้างทนายความด้วยตนเองอาจขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความได้โดยมีเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 78 บัญญัติว่า
"ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม"

โดยค่าใช้จ่ายที่ทางสภาทนายความจัดหามาเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปตามมาตรา 77 คือ
มาตรา 77  ให้มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประกอบด้วย
(1) เงินที่สภาทนายความจัดสรรให้เป็นประจำปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินรายได้ของสภาทนายความตามมาตรา 9 (1) ของปีที่ล่วงมา
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และ
(4) ดอกผลของ (1) (2) และ (3)

ดังนั้นผู้ที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความได้ และทางสภาทนายความจะจัดหา "ทนายความฟรี" ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

 

 

สำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ลีนนท์   รับฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา  รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี รับบังคับคดี ตามคำพิพากษา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
เรียนภาษาอังกฤษจากหัวข่าว
สำนักงานทนายความ
บทความทั่วไป-ข่าว
สัญญาเช่าที่ดิน.html