ReadyPlanet.com


ฟ้องครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่


 ทำสัญญาเช่าอาคารพานิชย์ปี 44-47 ต่อมาเจ้าของต้องการขาย จึงทำสัญญาซื้อขายปี 47 ตกลงราคา 1.6 ล้าน วางมัดจำ 20000 บาท แต่เจ้าของอาคารเสียชีวิตไปก่อน โดยไม่มีญาติ หรือบุคลใดมาติดต่ออีกเลยจนปัจจุบันกว่า10 ปี ขอถามว่าจะสามารถฟ้องครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ไภชัษย์ :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-07 08:16:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3868728)

 ครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่?

การครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1)   เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของผู้อื่นไว้เป็นของตนเอง ซึ่งอาจทำโดยเข้าไปครอบครองเอง หรือให้ผู้อื่นครอบครองไว้แทนก็ได้
2)   ต้องเป็นที่ดินมีเจ้าของ และเจ้าของจะต้องมีกรรมสิทธิ์ มีโฉนดที่ดิน
3)   โดยความสงบ 
4)   โดยความเปิดเผย โดยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของ
5)   ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ  
6)   เป็นเวลา 10 ปี ติดต่อกันเป็นอย่างน้อย สามารถนำระยะเวลาของผู้โอนการครอบครองมารวมกับระยะเวลาครอบครองของผู้รับโอนได้
 
เมื่อพิจารณาจากคำถามจะเห็นว่า การเข้าครอบครองทรัพย์ของผู้ถาม เป็นการเข้าครอบครองโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่า ดังนั้นจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ครอบครองเป็นของตนเอง จนกว่าจะได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังเจ้าของ หรือในกรณีเสียชีวิต มรดกตกได้แก่ทายาทโดยผลของกฎหมายก็ต้องทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังทายาทว่าต่อไปจะครอบครองที่ดินในลักษณะเจ้าของเอง
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2015-09-10 06:11:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล