ReadyPlanet.com


คู่สมรส


ป้ามีที่ดินอยู่ 3 ไร่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ ต่อมาได้แต่งงานกับลุงและจดทะเบียนสมรสกัน  เมื่อป้าเสียชีวิตแล้วญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับป้า สามารถฟ้องร้องเอาที่ดินได้หรือไม่ เพราะพ่อกับแม่ของป้าเสียชีวิตไปแล้ว และป้าที่เสียชีวิตก็ไม่มีลูกเหมือนกัน  ถ้าฟ้องร้องได้จะได้กี่ส่วน

 ผู้ตั้งกระทู้ โสภณัฐ (sopanat-at-mea-dot-or-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-29 21:16:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2123646)

พี่น้องร่วมบิดามารดาของป้าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 3 เมื่อที่ดินของป้าเป็นสินส่วนตัวของป้าจึงไม่มีสินสมรสที่จะแบ่ง ป้าเสียชีวิต มรดกตกได้แก่ทายาทโดยธรรม ลุงซึ่งเป็นคู่สมรสก็เป็นทายาทโดยธรรมของป้ามีสิทธิรับมรดกตามมาตรา 1635 คือกึงหนึ่ง ส่วนที่เหลือพี่น้องร่วมบิดามารดาเอาไปแบ่งกันเอง

มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดั่งต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับ มรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้ส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
(2) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) แต่มี ทายาทตาม มาตรา 1629 (2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
(3) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั้น ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตาม มาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม
(4) ถ้าไม่มีทายาทดั่งที่ระบุไว้ใน มาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังมี ชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-10-29 22:34:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล