ReadyPlanet.com


หย่าแล้วมารู้ว่าภริยาไปชอบทอม


ภริยาได้ขอหย่า กับผม และได้เรียกค่าเลี้ยงดู เดือนละ 10000 บาท +ส่งเสียลูกจนจบปริญญาตรี+บุตรอยู่กับ ฝ่ายหญิง แต่หลังจากหย่า ได้รู้ว่าภริยาไปมีอะไรกับ ทอมที่ทำงานเดียวกัน(ทั้งคู่ทำงานราชการ) โดยเมื่อมีการไปประชุมที่ไหน ก็จะมีทอมนี้ไปด้วย ตั้งแต่ก่อนที่ขอหย่ากับผม ผมมีภาพบางภาพที่ได้มาในห้องของโรงแรมที่ไปพัก และจะพักห้องเดียวกัน และภาพของทอม ที่ถ่ายในห้องนอนของโรงแรมแต่กับผู้หญิงอื่น ขอถามว่า

1. ผมจะไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูได้ไหม แต่จะจ่ายให้กับ ลูกทั้งสองคน

2.ถ้าผมจะฟ้องความผิดทางวินัยในเรื่องชู้สาวทำได้หรือไม่ หลักฐานที่มีอยู่เพียงพอไหม

3.การส่งเสียบุตรถึงปริญญาตรี นี้ ผมสามารถส่งตามความเหมาะสม ได้หรือไม่ ปัจจุบัน ภริยาที่หย่ากันไปยังอยู่บ้านเดียวกัน แต่ทุกอย่าง เค้าจะให้ผมเป้นผู้จ่ายแต่ฝ่ายเดียว ทั้งที่เงินเดือน ผมก็น้อยกว่าเขามาก แต่ตัวเค้าเอง ก็มีหนี้สินเยอะ เพราะมีการกู้เงินไปให้ทอมนี่ใช้ ด้วย เงินกู้ในตอนนั้นเกิดขึ้นระหว่างยังไม่หย่า หนี้อันนี้ ผมต้องรับผิดชอบหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ men (menpkk-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-06 15:18:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2194907)

1. ผมจะไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูได้ไหม แต่จะจ่ายให้กับ ลูกทั้งสองคน

ตอบ  คุณไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่าคุณมีหน้าที่จ่ายตามข้อสัญญาหรือตามคำพิพากษาดังนั้นจึงตอบไม่ถูกครับ ถ้าคุณจ่ายตามที่ได้ตกลงกัน เขาคงบังคับอะไรคุณไม่ได้ นอกจากนำคดีไปฟ้องศาลครับ

2.ถ้าผมจะฟ้องความผิดทางวินัยในเรื่องชู้สาวทำได้หรือไม่ หลักฐานที่มีอยู่เพียงพอไหม

ตอบ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงเพราะการหย่า สิทธิและหน้าที่ในฐานะสามี+ภริยา จึงสิ้นสุดลง ดังนั้นจึงเป็นเสรีภาพของเธอที่จะทำอะไรไม่ได้ คุณไม่มีอำนาจฟ้อง

3.การส่งเสียบุตรถึงปริญญาตรี นี้ ผมสามารถส่งตามความเหมาะสม ได้หรือไม่

ตอบ  ถ้าไม่มีข้อสัญญาก็จ่ายตามความเหมาะสมอยู่แล้ว

3.1  เงินกู้ในตอนนั้นเกิดขึ้นระหว่างยังไม่หย่า หนี้อันนี้ ผมต้องรับผิดชอบหรือไม่

ตอบ จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ลองอ่านมาตรา 1490

มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามี หรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้
(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและ การศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ให้สัตยาบัน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-07-11 18:49:13


ความคิดเห็นที่ 2 (2194923)

หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนเป็นหนี้ร่วม
หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่ภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส และเป็นหนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว,การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ถือได้ว่าเป็นหนี้ร่วมกันระหว่างสามีและภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (1) แม้ภายหลังภริยากับสามีได้จดทะเบียนหย่าและแบ่งสินสมรสกันก็ไม่กระทบสิทธิของเจ้าหนี้(ผู้ให้กู้) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่จะดำเนินการบังคับคดีแก่เงินในบัญชีเงินฝากของสามีได้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงมีสิทธิอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของสามี(เงินสินสมรสที่แบ่งกันแล้ว)เพื่อนำมาชำระหนี้ได้

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6306/2551

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-07-11 19:36:03


ความคิดเห็นที่ 3 (2194966)

หนี้ที่ภริยาได้ก่อขึ้นในระหว่างสมรส
การกู้เงินของภริยาทั้งสองครั้งจะเป็นการกู้หลังจากภริยาแยกมาอยู่กับบิดามารดาแล้ว แต่ภริยาได้นำบุตรไปเลี้ยงดูด้วย จึงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนสามีเป็นบิดาต้องมีส่วนอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน ภริยานำสืบว่ากู้เงินในการกู้ปี 2543 นั้นได้ระบุในวัตถุประสงค์ขอกู้ว่า ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีหลักฐานใบสั่งซื้อสินค้า ส่วนการกู้ในปี 2546 เป็นการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ฟังได้ว่า ฝ่ายภริยากู้เงินสองครั้งดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรอันเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัวและเป็นหนี้ที่ภริยาได้ก่อขึ้นในระหว่างสมรสจึงเป็นหนี้ที่สามีภริยาต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490

               คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6244/2550

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-07-11 21:47:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล