ReadyPlanet.com


มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง


คือว่าโดนจับปืนไทยประดิษฐ์.22 พร้อมลูกกระสุนค่ะอยุ่ในบ้าน แต่เป็นปืนของแฟน. ก็เลยประฏิเสธไปว่าไม่ใช่ของเรา แล้วแฟนอยู่ในคุกเขาจะโดนอายัดตัวไหมค่ะ และศาลจะตัดสินกี่ปีค่ะผู้ตั้งกระทู้ กมลวรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-07 23:34:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3868303)

 โดนจับปืนไทยประดิษฐ์  .22 พร้อมลูกกระสุนอยู่ในบ้าน เป็นการมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี ขั้นสูง 10 ปี แต่หากรับสารภาพศาลจะเมตตา ลดโทษให้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาล ตอบโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี

 คุณเป็นผู้ครอบครองบ้านหากรู้ว่ามีปืนก็ถือว่าครอบครองร่วมกันได้ แต่เนื่องจากแฟนซึ่งคุณอ้างว่าเป็นเจ้าของไม่อยู่พักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ ย่อมมีข้อต่อสู้ว่าไม่รู้ไม่เห็นได้ และแนวโน้มตำรวจคงไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับ
 
 มาตรา 7  ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
 
มาตรา 72  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
 
ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีมีเครื่องกระสุนปืนผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
 
ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการทำเครื่องกระสุนปืนที่ทำด้วยดินปืนมีควันสำหรับใช้เอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2015-09-09 08:14:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล