ReadyPlanet.com


ส่วนแบ่งจากมรดกสามี


สามีของดิฉันเสียชีวิตแล้ว มีมรดกคือรถยนต์ 3 คันที่เป็นชื่อสามี เราไม่มีบุตรด้วยกัน แต่ปัจจุบันคุณพ่อของสามียังมีชีวิตอยู่ และดิฉันเป็นภรรยาที่มีทะเบียนสมรส  ขอถามขั้นตอนในการที่จะได้มาซึ่งมรดกของสามี จะต้องทำอย่างไรบ้างให้ถูกต้องตามกฏหมาย และดิฉันจะได้ครอบครองรถยนต์ทั้ง 3 คันนี้หรือไม่


ผู้ตั้งกระทู้ น้ำหวาน :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-22 17:15:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1805951)

คุณบอกว่ามรดกคือรถยนต์ 3 คัน ผมขอตัดปัญหาเรื่องสินสมรสไปโดยให้แบ่งมรดกของสามีคุณ

มาตรา 1630 ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทน ที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ใน มาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย

แต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใด ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กันแล้วแต่กรณีและมีบิดามารดายังมีชีวิต อยู่ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร

กฎหมายบอกว่าบิดาได้รับส่วนแบ่งมรดกของบุตร(ผู้ตาย)เสมือนกับว่าเป็นทายาทโดยธรรมในชั้นบุตรของผู้ตายหมายความว่าถ้าผู้ตายมีบุตรก็แบ่งได้ส่วนเท่าๆกันโดยนำเอาบิดามารดาผู้ตายมาหารด้วยเสมือนเป็นบุตรเพิ่มขึ้นมา ที่อธิบายอย่างนี้เพื่อเข้าใจง่าย

มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการ รับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดั่งต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับ มรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้ส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร

ในมาตรา 1635 บอกว่า คู่สมรสก็มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรเช่นบิดามารดา เช่นกัน

กลับมาถึงปัญหาของคุณ เมื่อคุณไม่มีบุตรตัวคุณกับบิดาผู้ตาย(สามีคุณ)ก็มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกัน

หากสามารถตกลงกันได้ก็อาจพากันไปโอนชื่อที่สำนักงานขนส่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมก็ต้องขอคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกครับ

หากว่าบิดาของสามีไม่ประสงค์จะรับมรดกของบุตรก็ให้ทำหนังสือแสดงเจตนาสละมรดกครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-22 20:23:05


ความคิดเห็นที่ 2 (1806244)

ขอด้วยครับ//

ก่อนอื่นคุณต้องดูว่ารถยนต์ 3 คันนี้ได้มาระหว่างสมรสหรือไม่หากว่าได้มาระหว่างสมรสก็เป็นสินสมรสคุณมีกรรมสิทธิ์อยู่ครึ่งหนึ่ง

หลังจากที่ได้แบ่งสันปันส่วนของสินสมรส

แต่ทั้งนี้ถึงอย่างไรคุณก็ต้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้คุณหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้คุณหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียนี้เป็นผู้จัดการมรดกของสามีคุณตามที่คุณลีนนท์แนะนำนั้นแหละครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รอยเปลื้อน วันที่ตอบ 2008-07-23 12:10:25


ความคิดเห็นที่ 3 (1806406)

หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ดิฉัน หรือคุณพ่อสามี เป็นผู้จัดการมรดก จากนั้นก็ทำการแบ่งมรดกกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ในการแบ่งมรดก จะต้องร้องต่อศาลให้แบ่งมรดกอีกหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำหวาน วันที่ตอบ 2008-07-23 15:39:36


ความคิดเห็นที่ 4 (1806529)

ที่ผมบอกว่าตกลงกันได้หรือไม่ได้หมายความว่า ใครเอารถยนต์คันใหนไปและคันไหนเป็นของใครเพราะรถยนต์เป็นทรัพย์ที่แบ่งแยกไม่ได้ดังนั้นหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ต้องนำออกขายแล้วนำเงินมาแบ่งกัน

เรื่องร้องศาลคงไม่ต้องเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าใครจะได้ส่วนแบ่งเท่าใดอย่างไร หากในที่สุดไม่อาจแบ่งได้โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือฝ่ายที่ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ยินยอมแบ่งก็ต้องฟ้องให้ศาลบังคับต่อไปเนื่องจากเราคงไปแย่งการครอบครองโดยไม่พึ่งบารมีศาลไม่ได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-23 18:48:04


ความคิดเห็นที่ 5 (1818496)

กรณีอย่างนี้ เป็นผู้จัดการมรดกทั้ง 2 คน จะดีไหม ทั้งคุณพ่อ(คนตาย) และภรรยา(คนตาย) เพราะต่างฝ่ายต่างกลัวว่าจะได้มรดกไม่เท่ากัน

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำหวาน วันที่ตอบ 2008-08-13 13:08:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล