ReadyPlanet.com


ค่าขาดไร้อุปการะ


เรียนถามค่ะว่า ค่าขาดไร้อุปการะนั้น บุตรชอบด้วยกฎหมายที่เกิดจากชาย (ใช้ชื่อตนเองเป็นบิดา ปรากฏในทะเบียนบ้าน และอุึปการะอย่างเปิดเผยว่าเป็นบุตร) แต่บุึตรเกิดจากภรรยาน้อย (โดยที่ชายมีภรรยาจดทะเบียนอยู่แล้ว) เมื่อเกิดความเสียหาย โดยที่ นายก. ขับรถชน โดยประมาท ทำให้ชาย (สามี)เกิดเสียชีวิต โดยที่ภรรยาหลวงสามารถฟ้องศาลเพื่อขอเรียกค่าอุปการะบุตร (ที่ชอบด้วยกฎหมาย) และค่าอุปการะตนเองได้ อยากเรียนถามว่า สำหรับบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อยที่กล่าวในข้างต้น สามารถเรียกค่าอุปการะบุตรได้หรือไม่ และใครเป็นผู้มีอำนาจในการฟ้องศาลเพื่อขอเรียกค่าอุปการะบุตรสำหรับบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อยคะ (1) กรณี ภรรยาหลวงยอมรับบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อย (2) กรณีภรรยาหลวงไม่ยอมรับการมีภรรยาน้อยและการมีบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อย รบกวนให้ความกระจ่างและหากมีกฎหมายมาตราใดเกี่ยวข้อง ขอคุณลีนนท์ช่วยชี้แจงให้ด้วย ค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ เหมียว :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-05 17:59:40


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1898014)

ในเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจว่า บุตรที่เกิดจากภรรยาน้องตามที่แจ้งมานั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

การที่เด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีได้ 3 วิธีคือ

1. บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง

2. บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

3. ศาลมีคำสั่งให้เด็กเป็นบุตร

 

(ประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547)

ตามคำถามนั้นไม่ปรากฎว่าอาจมีเหตุให้เด็กที่เกิดจากภรรยน้อยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นบุตรคนนั้นไม่อาจเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดได้ แต่มีสิทธิรับมรดกของบิดาของเขาได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-02-06 08:12:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล