ReadyPlanet.com


อัตราเสียภาษีนำเงินได้เข้าประเทศ


รวมระยะเวราแล้วผมอยู่ในประเทศไม่ถึง 180 วัน แต่ผมมีเงินใด้จากต่างประเทศและนำเงินใด้เข้าประเทศในปีภาษีผมต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด และผมขอบคุณมากที่ให้ความกระจางเกี่ยวกับระยะเวลาอยู่ในประเทศ


ผู้ตั้งกระทู้ สมเกียรติ :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-16 17:01:41


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1914789)

ประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสอง

"ผู้อยู่ในประเทศไทยมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้เมื่อนำเงิได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย"

การเสียภาษีเงินได้ประเภทนี้ก็เสียในอัตราเดียวกันกับการเสียภาษีเงินได้พึงประเมินประเภทอื่น ๆ ครับ


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-03-16 21:35:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล