ReadyPlanet.com


แยกกันอยู่เกิน 3 ปีโดยที่ดิฉันไม่ได้ยินยอม


ดิฉันมีปัญหากับสามี  สามีจึงขนเสื้อผ้าไปอยู่บ้านพ่อแม่สามี จากนั้นดิฉันจึงเก็บข้าวของของเค้าทั้งหมดไปส่งที่บ้านพ่อแม่สามี จากนั้นดิฉันเปลี่ยนกุญแจทั้งหมดไม่ให้สามีเข้าบ้านได้อีก นี่เกือบ 3 ปีแล้ว เราจดทะเบียนสมรสกัน  มีคำถามคือ

1.สามีจะฟ้องหย่าจากดิฉันได้หรือเปล่า

2.ดิฉันเอารถซึ่งเป็นสินสมรสไปขาย โดยสามีไม่ทราบ    หากสามีทราบเค้าจะฟ้องเรียกเงินคืนได้ไหม

ช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ เพราะดิฉันไม่ต้องการแบ่งสมบัติใดๆให้สามี    เวลาซื้อรถ ซื้ออะไรก้อตาม ดิฉันใช้ชื่อดิฉันหมด

 ผู้ตั้งกระทู้ เมียผู้ต้องการเงินมากกว่าสามี :: วันที่ลงประกาศ 2009-05-11 17:13:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1935917)
ม.1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ (4)สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายนั้นฟ้องหย่าได้ *(4/2)สามีภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมา เกิน สาม ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ม.1518 สิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องอย่านั้นแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น กั๊ก วันที่ตอบ 2009-05-11 19:19:22


ความคิดเห็นที่ 2 (1935919)
จัดการสินสมรสตามกฎหมาย ตาม ม.1476 การจัดการสินสมรสคู่สมรสต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนการจัดการ มาตรา 1476 การจัดการร่วมกัน หมายถึงทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องสินสมรสร่วมกัน เช่นมีการลงลายมือชื่อร่วมกันในสัญญาที่เกี่ยวกับสินสมรส ในกรณีขอยินยอมก่อนทำนิติกรรม จะให้ความยินยอมโดยวาจาก็ได้ เว้นแต่นิติกรรมที่จะให้ความยินยอมนั้นมีกฎหมายกำหนดไว้ให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ความยินยอมก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย การจัดการฝ่าฝืนกฎหมาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ โดยต้องขอให้ศาลเพิกถอนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่รู้หรือภายใน 10 ปีนับจากวันทำนิติกรรมนั้น แต่ในกรณีต่อไปนี้จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนไม่ได้เลย 1. ฝ่ายที่ไม่ให้ความยินยอม ให้สัตยาบันแล้ว 2. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญา ได้ทำการนั้นโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
ผู้แสดงความคิดเห็น กั๊ก วันที่ตอบ 2009-05-11 19:25:17


ความคิดเห็นที่ 3 (1935940)

1.สามีฟ้องหย่าได้ครับ เพราะภริยากระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากัน

2. ฟ้องเรียกคืนสินสมรสได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-05-11 20:46:47


ความคิดเห็นที่ 4 (1936294)

ดิฉันยังไม่เข้าใจ เรื่องว่า ภริยากระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากัน  มันคืออะไรค่ะ  แล้วถ้าเค้าฟ้อง โอกาสของเค้า จะชนะหรือเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น เมียผู้ต้องการเงินมากกว่าสามี วันที่ตอบ 2009-05-12 14:09:27


ความคิดเห็นที่ 5 (1936348)

ชีวิตคู่สมรสนั้น เหตุทะเลาะเบาะแว้งเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องธรรมดาของคู่สมรส การที่สามีและคุณมีเหตุทะเลาะกัน ในระหว่างที่สามียังไม่สบายใจอาจอยากหนีไปสงบสติอารมณ์ที่อื่นสักชั่วคู่ชั่วยาม โดยเฉพาะไปที่บ้านบิดามารดา ซึ่งคาดได้ว่าเป็นสถานที่ที่สามีน่าจะสงบอารมณ์ได้ดีเมื่อมียามทุกข์ใจ

แต่โดยพฤติการณ์ คุณ (ภริยา) กลับขนทรัพย์สินเครื่องใช้ของเขาไปมอบให้ที่บ้านบิดามารดาสามี นอกจากไม่มีสิทธิแล้ว ยังดูเหมือนเป็นการทำร้ายจิตใจเขามากขึ้น

ต่อมาคุณได้เปลี่ยนกุญแจบ้านทั้งหมดโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้สามีเข้าบ้าน ซึ่งไม่ใช่วิสัยของสามีภริยาจะทำได้เพราะกฎหมายบัญญัติให้สามีภริยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

การกระทำดังกล่าวไม่ใช่การอ้างสมัครใจแยกกันอยู่ได้ตามกฎหมาย แต่เป็นการกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตาม มาตรา 1516 (6)

-------(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม สมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอา สภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่าย หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ให้มานั้นยังไม่ยุติเนื่องจากอาจเป็นได้ว่าฝ่ายสามีก็มีส่วนผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นั้น ตามที่เล่ามาไม่ปรากฏจึงพิจารณาเอาตามข้อมูลที่ให้มาเท่านั้น

ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าจะตอบคำถามของคุณว่า ถ้าสามีฟ้องแล้วเขามีโอกาสชนะคดีหรือไม่ ตอบว่ามีมากครับ

ลองคิดกลับกันดูถ้าสามีทำกับคุณอย่างนั้นคุณจะทุกข์อย่างไรบ้าง ขอให้โชคดีทั้งสองฝ่ายครับ


 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-05-12 15:23:36


ความคิดเห็นที่ 6 (1936678)

ความผิดของสามีคือ เค้าแอบไปมีผู้หญิงอื่น แล้วดิฉันจับได้ เนื่องจากดิฉันเป็นเบาหวานและไม่ต้องการเรื่องแบบนั้น   จากนั้นมาดิฉันก้อไม่เคยไว้ใจเค้าอีก  เวลากลับเข้าบ้านเค้าต้องปิดโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้มีปัญหากับดิฉัน  หากเค้าต้องออกนอกบ้าน ห้ามปิดโทรศัพท์เด็ดขาด หรือถ้าไป ต้องมีลูกสาวตามไปด้วยตลอดเวลา  อีกทั้งถ้าดิฉันทราบว่า เค้าคุยกับผู้หญิงคนไหน  ดิฉันก้อจะไปจัดการกับผู้หญิงเหล่านั้นทุกคน  จนที่สุดดิฉันก้อไม่ให้เค้าเอารถยนต์ไปทำงาน เวลาเค้าทำOT ดึกๆ เค้าต้องนั่งรถ TAXI เข้าบ้าน   และเวลาดิฉันโกรธ  ดิฉันจะด่าว่าเค้าเสมอ แม้ต่อหน้าคนอื่นๆ     จากเหตุที่เค้ามีหญิงอื่นแม้ว่าจะเลิกลาไปแล้ว และเค้าก้อไม่มีอีก    นี่พอจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เค้าฟ้องหย่าไม่ชนะได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น เมียผู้ต้องการเงินมากกว่าสามี วันที่ตอบ 2009-05-13 10:39:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล