ReadyPlanet.com


ยื่นฎีกาคดียาบ้าได้ไหม


ถูกจับคดียาบ้า55เม็ด ตอนนี้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้ว จะยื่นฏีกาต่อได้ไหม

ยื่นฎีกาจะอยู่ได้นานกี่ปีและจะลดโทษลงอีกไหม

เพราะจะยื่นหนังสือว่าพ่อมีโรคประจำตัวหลายโรคป่วยบ่อยและเป็นลูกชายคนโตต้องรับผิดชอบครอบครัว

และมีภรรยาและลูกชายวัย2เดือนต้องเลี้ยงต้องรับผิดชอบทุกอย่าง

หนังสือนี้จะยื่นตอนฎีกาได้ไหมเพราะตอนอุทธรณืยื่นไม่ทันผู้ตั้งกระทู้ ช่วยตอบ :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-11 15:06:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2005652)

มาตรา 24 บรรดาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด

คำถามที่ว่า จะฎีกาได้ไหม

สามารถยื่นฎีกาได้ครับหากไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 218 ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
 

ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่น ด้วยหรือไม่ ห้ามมิให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

 

มาตรา 219 ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าศาล อุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ ห้ามมิให้คู่ความ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จำเลยในกรณีที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาแก้ใขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลย

 

เนื่องจากคุณไม่ได้แจ้งว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาอย่างไร และศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษจำคุกกี่ปีจุงขอตอบกว้าง ๆ ไว้ก่อนครับ

 

สำหรับเรื่องการขอฎีกาเพื่อเหตุบรรเทาโทษตามที่แจ้งมานั้น ในคดียาเสพติดไม่ค่อยได้ผลเหมือนคดีทั่วไปครับ แต่อย่างไรก็เป็นสิทธิของเราที่จะต้องลองทำดูครับ ไม่เสียหายอะไรครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-11-11 19:02:44


ความคิดเห็นที่ 2 (2006668)

อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจำเลยฎีกา

 

http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=8

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-11-15 07:41:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล