ReadyPlanet.com


หมอผิวหนังทำหน้าพัง


เรียน คุณทนาย

ดิฉันได้ไปรักษาผิวหน้าที่คลินิคแห่งหนึ่ง  ภายหลังจากนั้น 24 ชั่วโมงได้มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงและผิวหน้าเป็นหนอง    ทำให้ดิชั้นไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมามูลค่ารวมแสนบาท  รวมถึงค่าจิตแพทย์ด้วยเพราะเป็นความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส นอนไม่หลับ ต้องใช้หน้ากากปิดหน้าตลอดเวลา

อยากสอบถามว่าดิชั้นสามารถจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนนี้และค่าทำขวัญจากคลินิคแห่งนั้นได้ไหมค่ะ เพราะที่ผ่านมาคุณหมอที่คลินิคได้แต่แจ้งว่าเดี๋ยวหน้าหายเอง โดยไม่ได้พูดคุยถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยทั้งๆที่ดิชั้นได้แจ้งแล้วว่ารักษาที่อื่นอยู่ผู้ตั้งกระทู้ อร :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-05 14:42:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2193705)

ถ้าการกระทำของแพทย์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายของเราเพราะความประมาทก็ถือเป็นการละเมิดครับ

มาตรา 420    ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-07-07 13:17:56


ความคิดเห็นที่ 2 (2193712)

ความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย ค่าเสียสมรรถภาพในการมองเห็นและค่าสูญเสียความสวยงามของผู้เสียหายถือได้ว่าเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน การตรวจร่างกายของผู้ป่วยถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการที่แพทย์จะวินิจฉัยโรคว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร ซึ่งจักต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์มิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้  การที่แพทย์มิได้ตรวจดูอาการของผู้เสียหายตั้งแต่แรกเข้ารับการรักษาด้วยตนเอง แต่วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาอาการตามที่ได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากพยาบาล มิใช่วิสัยของบุคคลผู้มีวิชาชีพเป็นแพทย์จะพึงกระทำ  ถือได้ว่า ประมาทเลินเล่อ เมื่อพยาบาลได้ฉีดยาบริคานิลให้แก่ผู้เสียหาย หลังจากนั้นมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงโดยผู้เสียหายไม่มีอาการเช่นว่านั้นมาก่อน จึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของแพทย์ ทำให้ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด แม้ผู้เสียหายจะได้ให้ความยินยอมให้ทำการรักษาได้ แต่หากการรักษานั้นไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพแพทย์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อ ก็ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทำ

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6092/2552 (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่)

ผู้แสดงความคิดเห็น ** วันที่ตอบ 2011-07-07 13:53:36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล