ReadyPlanet.com


ทางสาธารณะ


หากได้ปิดทางสธารณะโดยได้เปิดทางใหม่ทดแทนให้จะสามารถครอบครองทางสาธารณะดังกล่าวได้หรือไม่มีฎีกาเรื่องนี้ไหมครับผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษา :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-19 12:05:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1916557)

โดยหลักการแล้ว ที่สาธารณะเกิดขึ้นได้ ดังนี้ คือ (1) โดยสภาพ เช่น ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ตามนัย มาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2) เกิดโดยผลทางกฎหมาย เช่น การขึ้นทะเบียนสงวนหวงห้าม (3) เกิดโดยการอุทิศ เช่น การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ (4) เกิดโดยสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน (โดยปริยาย)

http://webboard.dol.go.th/~board/POST.ASP?ID=20272&pagenum=909

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1305 ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 1306 ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

มาตรา 1307 ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่

 

คงตอบคำถามคุณได้นะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-03-19 21:35:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล