ReadyPlanet.com


อายุความสะดุดหยุดอยู่


รบกวนพี่ลีนนท์อธิบายด้วยค่ะว่า อายุความสะดุดหยุดอยู่หมายถึงอะไรคะ ถ้ายกตัวอย่างสั้นๆ ให้เข้าใจก็ดีนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ ดาว :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-03 19:55:55


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1897338)

สมมุติว่าคุณให้ลูกหนี้กู้เงินไป 1 แสนบาทมีกำหนดใช้คืน 1 ปี เมื่อครบหนึ่งปีแล้วเขาไม่คืนเงินให้ ดังนี้ทำให้คุณในฐานะเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ภายใน 10 ปี

ต่อมา 9 ปี ลูกหนี้คุณนำเงินมาชำระให้  1 พันบาทในปีที่ 9 ทำให้อายุความสดุดหยุดอยู่ และทำให้หนี้ที่เหลือนั้นคุณมีสิทธิเรียกร้องต่อไปอีก 10 ปีเพราะการชำระหนี้บางส่วนนี้

มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ชำระหนี้ให้บางส่วน ชำระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระทำการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้

(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

(๕) เจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี

มาตรา ๑๙๓/๑๕ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ

เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-02-04 17:46:01[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล