ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


 การสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 60 ปีการศึกษา 2550 (วิชาวิธีพิจารณาความอาญา)


การจับในที่รโหฐานและการค้นโดยเจ้าของที่รโหฐานเชื้อเชิญไม่ต้องมีหมายค้น
ข้อ 1. อำนาจจัดการแทน "ผู้เสียหาย" ของ ผู้บุพการี
ข้อ 2. สิทธิของผู้เสียหายที่จะเรียกร้องทางแพ่ง ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ข้อ 3. การสอบสวนผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้รัฐจัดหาทนายความให้
ข้อ 4. การพิจารณาและสืบพยบานในศาลจะต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย
ข้อ 5. อุทธรณ์ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ข้อ 7. ห้ามคู่ความนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมตัดทอน หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในพยานเอกสาร
ข้อ 8. วันตรวจพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ 9. การสืบพยานล่วงหน้าในคดีอาญา
ข้อ 10. การร่างพินัยกรรม
หน้า 1/1
1
[Go to top]