ReadyPlanet.com


ยกฟ้อง ครับ


ศาลสั่งยกฟ้อง  ขอถามว่า ถ้าเราไปสมัครงาน แล้วในใบนั้นมีถามว่า เคยต้องโทษคดีอาญา หรือไม่

เราจะตอบเขาอย่างไร  เพราะศาลสั่งยกฟ้อง และสามารถไปลบประวัติที่ สน. ที่จับเราได้ไหม

ใช้เอกสารอะไรในการขอลบประวัติมั้งครับผู้ตั้งกระทู้ จักรพงษ (jakkapong_chamchong-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-20 12:39:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2130413)

คุณยังไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก คือยังไม่เคยต้องโทษจำคุกนั่นเอง ส่วนประวัติที่ สน. ไม่ใช่ประวัติการถูกลงโทษจำคุก

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-11-21 21:05:22


ความคิดเห็นที่ 2 (2130418)

ข้อมูลประวัติอาชญากรลบได้หรือไม่

ปกติแล้วหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามจริงเพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลแม้ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรก็ตามผู้อุทธรณ์รายหนึ่งได้บรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งได้ส่งประวัติไปตรวจสอบตามระเบียบราชการพบว่า มีประวัติซึ่งเคยถูกจับกุมข้อหาการพนันเก็บอยู่ในสารบบพิมพ์ลายนิ้วมือและฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ลบข้อมูลดังกล่าวออก   สตช.ปฏิเสธโดยแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำประวัติผู้ต้องหาคดีอาญาออกจากสารบบว่า ต้องปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติว่า มิได้เป็นผู้กระทําความผิด แต่หากเป็นการกระทําความผิดขณะเป็นเด็กหรือเยาวชนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยศาลมิได้มีคำพิพากษาลงโทษถึงจำคุกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโทษเป็นวิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนแต่กรณีของผู้อุทธรณ์ ศาลพิพากษาว่า กระทําความผิดให้ลงโทษปรับ ประกอบกับขณะที่กระทําความผิดมีอายุ 28 ปี ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีผู้กระทําผิดขณะเป็นเด็กหรือเยาวชน จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขในการทําลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือตามประมวลระเบียบการตำรวจได้   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์กระทําความผิดขณะมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิใช่การกระทําความผิดในขณะที่เป็นเยาวชน และศาลมีคำพิพากษา ให้ปรับเป็นเงิน 1,000 บาท การที่ สตช.จัดเก็บข้อมูลประวัติการกระทําความผิดไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรจึงชอบแล้วแต่การที่ สตช.บันทึกรายงานการจับกุมตามที่สถานีตำรวจเจ้าของเรื่องรายงานก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาของศาล ต่อมาเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้อุทธรณ์มีความผิดและให้ลงโทษปรับ สถานีตำรวจมิได้รายงานให้กองทะเบียนประวัติทราบ และเมื่อมี พ.ร.บ.ล้างมลทิน รายละเอียดเกี่ยวกับการล้างมลทินก็มิได้มีข้อมูลปรากฏ ถือว่า สตช.ไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอและต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติของผู้อุทธรณ์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร บันทึกรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดีตามคำพิพากษา รวมทั้งบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ผู้อุทธรณ์ได้รับการล้างมลทินไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากร เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ โดยก่อนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานจะให้ข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรเดิมแก่ผู้อื่นไม่ได้

ข้อมูลจาก มติชน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-11-21 21:26:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล