ReadyPlanet.com


ภรรยาขายหุ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสามี สามารถเรียกคืนได้หรือไม่


ภรรยาขายหุ้นจำนวน 2000 หุ้นจากที่มีอยู่ 3000 หุ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสามี ซึ่งภรรยาอ้างว่าเอาใช้จ่ายในครอบครัว สามารถเรียกคืนได้หรือไม่(ไม่ได้หย่ากัน)

ถ้าเรียกคืนได้สามารถเรียกคืนจำนวนเท่าไหร่ ใช้มูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าตอนที่ขาย

 

 ผู้ตั้งกระทู้ สุพจน์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-28 22:08:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2140587)

การขายหุ้นไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ถ้าซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนไม่มีการฉ้อฉบ ก็เรียกคืนไม่ได้ครับ

มาตรา 1476 สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือ โอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
(4) ให้กู้ยืมเงิน
(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(6) ประนีประนอมยอมความ
(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-12-29 23:27:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล