ReadyPlanet.com


เรื่องซื้อบ้านกับแฟนคับ


 ตอนนี้ผมได้จองบ้านโครงการแล้ว อยู่ระหว่างผ่อนดาวน์ กำลังใกล้จะทำสัญญา คือจะกู้ร่วมกัน ผมกับแฟนไม่ได้จดทะเบียนกันนะคับ

ใช้ชื่อแฟนเปนเจ้าของบ้าน สมมติถ้าอนาคตมีเหตุต้องขายบ้านแฟนผมสามารถขายเองได้เลยหรือไม่ หรือผมต้องเซ็นยินยอมด้วย (ไม่ทราบจิงๆคับ)ผู้ตั้งกระทู้ Wit :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-25 21:27:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2330076)

ชาย หญิง ที่อยู่กินฉันสามีภริยากัน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายไม่รับรองว่าเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย เมื่อทรัพย์ที่ดินพร้อมบ้านมีชื่อของแฟนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวย่อมมีสิทธิที่จะทำนิติกรรมใด ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก สามี(นอกกฎหมาย)

มาตรา 1476  สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
(4) ให้กู้ยืมเงิน
(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(6) ประนีประนอมยอมความ
(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

-------

แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจอ้างเอาเป็นประโยชน์เพื่อขอแบ่งส่วนของตนได้ แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกันมาอย่างไร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์0859604258 วันที่ตอบ 2013-01-27 09:10:15[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล