ReadyPlanet.com


ขอศาลขายที่ดินผู้เยาว์เพื่อเป็นทุนการศึกษา


ที่ดินเป็นชื่อผู้เยาว์ พ่อแม่ต้องการขายเพื่อเป็นทุนการศึกษา การยื่นเรื่องต่อศาลมีวิธีการอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง และใช้เวลานานไหม
 ผู้ตั้งกระทู้ เดือดร้อน :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-16 00:02:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1615131)

1. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล

2.  เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้วให้นำคำสั่งศาลไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

3. เอกสารที่จำเป็นก็คือ โฉนดที่ดิน คำสั่งศาล บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์หรือโทรสอบถามสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

4. กรณีที่ศาลจะสั่งอนุญาตหรือไม่เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะไต่สวนคำร้องถึงความจำเป็นที่ต้องขายทรัพย์สินของผู้เยาว์

 ในกรณีที่ทรัพย์ของผู้เยาว์อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ต้องยื่นคำร้องที่ศาลที่ที่ดินตั้งอยู่

พยานหลักฐานที่จะใช้ในการประกอนคำร้องมีดังนี้

(1)   ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยาน

(2)   ตัวผู้เยาว์เอง (เพื่อยืนยันว่ายินยอมให้ผู้ร้องขายที่ดินได้)

(3)   ผู้จะซื้อที่ดินแปลงนี้  (เพื่อยืนยันว่าต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ตามราคาที่ระบุไว้ในคำร้องจริง ซึ่งเป็นราคาสูงหรือไม่ต่ำกว่าที่ดินที่ติดกับแปลงของผู้เยาว์)

(4)   กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ (เพื่อยืนยันว่าในการซื้อขายที่ดินตามคำร้องนั้นเป็นราคาค่อนข้างสูง)

(5)   ใบสำคัญการสมรส ถ้าคู่สมรสเสียชีวิต

(6)   สูติบัตรของผู้เยาว์

(7)   โฉนดที่ดิน

(8)   หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

(9)    หนังสือรับรองผลการเรียนของผู้เยาว์

(10)    หบักฐานการซื้อขายที่ดินแปลงข้างเคียง หรือผู้ขาย หรือผู้ซื้อ (ถ้ามี) ที่ดินแปลงข้างเคียง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2007-12-18 07:07:13


ความคิดเห็นที่ 2 (3626387)

มารดาขายที่ดินซึ่งผู้เยาว์มีส่วนแบ่งไม่ต้องขอศาล
การจัดการทรัพย์มรดก ซึ่งทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกบางคนเป็นผู้เยาว์ มีปัญหาว่าการจัดการในส่วนของผู้เยาว์นั้นผู้จัดการมรดกจะต้องขออนุญาตศาลเช่นกรณีเรื่องที่ผู้ใช้อำนาจปกครองต้องขออนุญาตศาล หรือไม่ การจัดการทรัพย์มรดาซึ่งมีผู้เยาว์เป็นทายาทอยู่ด้วย ผู้จัดการมรดกจึงมีอำนาจจัดการได้โดยมิต้องขออนุญาตต่อศาล ตัวอย่างเช่น มารดาและบุตรผู้ตายเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ศาลตั้งมารดาเป็นผู้จัดการมรดา จะเห็นว่า มารดาเป็นทั้งผู้จัดการมรดกและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของทายาทซึ่งเป็นผู้เยาว์ การที่มารดาขายที่ดินมรดาซึ่งผู้เยาว์มีส่วนแบ่งอยู่ด้วย เมื่อมารดา กระทำในขอบอำนาจในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ใช่ฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรผู้เยาว์จึงเป็นเรื่องผู้จัดการมรดกขายทรัพย์มรดกย่อมกระทำได้ และไม่ต้องขออนุญาตศาล

 

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2014-04-22 10:42:22


ความคิดเห็นที่ 3 (4218939)

 1.กรณีที่ศาลพิพากษาให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุตร แต่จำเลยเอาที่ดินไปจำนองนายทุนเอกชน ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ ต้องทำอย่างไรคะถึงจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินคืนคะ

2.ที่ดินติดจำนองอยู่ในธนาคารไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่จำเลยไม่ยอมผ่อนส่งต่อกับธนาคาร ยอมให้ธนาคารดำเนินการตามกฎหมาย แต่มารดาจะเอาคนอื่นไปปิดบัญชีชำระหนี้ จะต้องขออนุญาตศาลไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกศราภรณ์ วันที่ตอบ 2017-10-14 19:15:48


ความคิดเห็นที่ 4 (4501680)

 สอบถามคะ

ผู้เยาว์ต้องการคืนโฉนดบ้านพร้อมที่ดินให้แก่บิดา

แต่สถานพินิจไม่ยินยอมให้ผู้เยาว์โอนคืนแก่บิดาเพื่อจดจำนองเพื่อการศึกษาจึงทำให้ผู้เยาว์ไม่มีทุนทรัพย์และขาดโอกาสด้านการศึกษา และครอบครัวกำลังเดือดร้อนอย่างหนักคะ คุณทนายพอมีทางออกให้กับครอบครัวของเรารึป่าวคะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลชนก วันที่ตอบ 2023-03-05 17:29:33


ความคิดเห็นที่ 5 (4580024)

 ความคิดเห็นที่ 3 (4218939)

 1.กรณีที่ศาลพิพากษาให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุตร แต่จำเลยเอาที่ดินไปจำนองนายทุนเอกชน ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ ต้องทำอย่างไรคะถึงจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินคืนคะ

2.ที่ดินติดจำนองอยู่ในธนาคารไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่จำเลยไม่ยอมผ่อนส่งต่อกับธนาคาร ยอมให้ธนาคารดำเนินการตามกฎหมาย แต่มารดาจะเอาคนอื่นไปปิดบัญชีชำระหนี้ จะต้องขออนุญาตศาลไหมคะ

ตอบ -ความคิดเห็นที่ 3

1. จำเลยเอาที่ดินไปจำนอง สามารถฟ้องเพิกถอนนิติกรรมได้ครับ

2. ทีดินติดจำนองเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ศาลพิพากษาหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นแปลงเดียวกันฟ้องเพิกถอนก่อนครับ นำเงินไปปิดบัญชีก็ต้องเป็นชื่อของบุตรเท่านั้น กรณีไม่ใช่การขายทรัพย์สินของผู้เยาว์ไม่ต้องขออนุญาตศาลครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2024-05-19 18:36:11


ความคิดเห็นที่ 6 (4580025)

 ความคิดเห็นที่ 4 (4501680)

 สอบถามคะ

ผู้เยาว์ต้องการคืนโฉนดบ้านพร้อมที่ดินให้แก่บิดาแต่สถานพินิจไม่ยินยอมให้ผู้เยาว์โอนคืนแก่บิดาเพื่อจดจำนองเพื่อการศึกษาจึงทำให้ผู้เยาว์ไม่มีทุนทรัพย์และขาดโอกาสด้านการศึกษา และครอบครัวกำลังเดือดร้อนอย่างหนักคะ คุณทนายพอมีทางออกให้กับครอบครัวของเรารึป่าวคะ

ตอบ - ความคิดเห็นที่ 4 

การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ต้องขออนุญาตศาลเท่านั้นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2024-05-19 18:40:47


ความคิดเห็นที่ 7 (4585189)

 ที่ดินมารดาแบ่งสินสมรสกับบิดาศาลสั่งใหที่ดินมารดาแตามารดาโนใส่ชื่อบุคร ต่อมามารดาและเด็กต้องย้ายภูมิลำเนาสามารถขอโอนกลับเป็นชื่อแม่เพื่อขายที่แปลงนี้ได้ไหมคั

ผู้แสดงความคิดเห็น กุศลิณ วันที่ตอบ 2024-06-14 14:02:39


ความคิดเห็นที่ 8 (4587797)

  ตอบ - ความคิดเห็นที่ 3 (4218939)

1. ที่ดินติดจำนองกับธนาคาร ศาลพิพากษาแล้วจำเลยนำที่ดินตามคำพิพากษาไปจำนองกับนายทุนไม่ได้เนื่องจากไม่มีโฉนดที่ดินและไม่ถือว่าเป็นการจำนอง 

2. ที่ดินติดจำนองธนาคารมารดาต้องการไถ่ถอนไม่ต้องขออนุญาตศาลเพราะที่ดินยังเป็นชื่อของจำเลย มีเงินไปไถ่ถอนได้เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2024-06-22 18:31:43


ความคิดเห็นที่ 9 (4587802)

 ตอบ -   ความคิดเห็นที่ 4 (4501680)

ทรัพย์สินของผู้เยาว์ต้องขออนุญาตศาลเท่านั้น ผู้เยาว์ตัดสินใจเองไม่ได้เลย

ส่วนสถานพินิจที่อ้างมาว่าไม่ยอมนั้นยังไม่เข้าใจว่าไปเกี่ยวกับสถานพินิจได้ยังไงเพราะกรณีที่ทางสถานพินิจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้ปกติต้องเป็นไปตามคำสั่งศาลซึ่งข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้เล่ามาให้ฟังจึงให้ตอบไม่ได้ในขณะนี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2024-06-22 18:42:28


ความคิดเห็นที่ 10 (4587803)

 ตอบ - ความคิดเห็นที่ 7 (4585189)

 ที่ดินมารดาแบ่งสินสมรสกับบิดา ศาลสั่งใหัที่ดินมารดาแต่มารดาโนใส่ชื่อบุตร ต่อมามารดาและเด็กต้องย้ายภูมิลำเนาสามารถขอโอนกลับเป็นชื่อแม่เพื่อขายที่แปลงนี้ได้ไหมคับ

คำตอบคือไม่ได้เลย จะย้ายภูมิลำเนาก็ย้ายไปแต่ทรัพย์สินเป็นของผู้เยาว์เมื่ออายุครบ 20 ปีก็สามารถขายได้

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2024-06-22 18:47:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล