ReadyPlanet.com


อุทธรณ์แต่ไม่สู้คดี


ในวันที่ศาลตัดสิน  ถ้าเราพอใจในคำตัดสินของศาลและไม่ต้องการสู้คดีแต่ต้องการอุทธรณ์ออกมาได้หรือไม่คะ  (คดีจำหน่ายยาเสพติด)


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สงสัย :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-27 10:21:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1810024)

มาตรา 193ทวิ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหา ข้อเท็จจริงในคดี ซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
(1) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือให้ลงโทษกักขัง แทนโทษจำคุก
(2) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก แต่ศาลรอการลง โทษไว้
(3) ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด แต่รอการกำหนดโทษ ไว้ หรือ
(4) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท

ถ้าจำเลยถูกลงโทษอย่างต่ำที่สุดเป็นปรับเกินหนึ่งพันบาท จำเลยสามารถอุทธรณ์ได้ครับ

ที่คุณบอกว่าพอใจคำพิพากษาแล้วก็ไม่เหตุต้องอุทธรณ์ครับ คำว่าพอใจก็ไม่ติดใจ แต่ถ้าต้องการอุทธรณ์ให้ออกมาผมเข้าใจว่าคุณไม่พอใจที่ศาลลงโทษจำเลยหนักเกินไปจึงอยากให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอัตราโทษที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกครับจึงอุทธรณ์ได้แต่เมื่อคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ทำให้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหากในขณะที่คดียังไม่ถึงที่สุดหากมีการอภัยโทษในวาระต่างๆ นักโทษที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์จะไม่ได้รับประโยชน์จากการนี้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-29 14:01:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล