ReadyPlanet.com


ต้องการย้ายกับมาอยู่เมืองไทย


ดิฉันและสามีชาวญี่ปุ่นต้องการย้ายกลับมาอยู่ในเมือง

ไทยโดยที่สามีจะเข้ามาโดยใช้แฟมิลี่วีซ่า

อยากถามว่าเมื่ออยู่เมืองไทยครบ1ปีแล้วอยากจะอยู่

เมืองไทยต่อไปเรื่อยๆนั้นจะต้องทำอย่างไร

การขออยู่ต่อนั้นสามีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

และหรือผู้ที่รับรองทางเมืองไทยซึ่งอาจเป็นตัวดิฉัน

ซึ่งแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฏหมายหรืออาจเป็น

บุคคลอื่นเช่นบิดามารดาของดิฉันเองนั้นต้องมี

คูณสมบัติใดบ้าง

และเมื่อมาอยู่ในเมืองไทยแล้วสามีดิฉันจะสามารถ

ทำงานในเมืองไทยได้หรือไม่

ขอบคุณมากมากค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ จอย :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-25 09:12:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1807787)

ผมไม่ค่อยถนัดในเรื่องนี้เท่าไหร่ครับ จึงได้ไปหาข้อมูลมาให้รายละเอียดปรากฏตามนี้ครับ

ก่อนอื่นสามีของคุณจะต้องขอวีซ่า Non-immigration type O จากสถานทูตไทยในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นก็ได้ เอกสารที่ใช่ในการขอวีซ่า Non-O ก็สอบถามได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ)

กรณีขออยู่ต่อในประเทศไทย 1 ปี (ต่อวีซ่า)---ต่อได้ครั้งละ 1 ปี
คุณสมบัติ คือ
1. คุณจอยและสามีจะต้องจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายรวมกันต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปี ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท หากไม่มีรายได้ตามที่กำหนดข้างต้น ก็ต้องมีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ในนามคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง ๓ เดือน (พร้อมหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกจากธนาคาร)

เอกสารที่ต้องนำแสดง คือ
1. แบบคำขอ (ตม. 7)---ขอได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู)
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
3. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส (หากจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ เอกสารแสดงการสมรสจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศที่ทำการจดทะเบียนสมรส (เช่น จดทะเบียนสมรสในประเทศญี่ปุ่น เอกสารนั้นก็จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย) และทำคำแปลเป็นภาษาไทย และนำคำแปลไปรับรอง ณ กรมการกงสุล)
4. สำเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทยของคู่สมรส เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยและสำเนาบัญชีธนาคาร หรือแนบเอกสารแสดงการมีรายได้ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือของทั้งสองฝ่ายรวมกันไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เช่น หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใดแบบหนึ่งพร้อมใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการมีเงินบำนาญ หลักฐานรับรองการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก หรือหลักฐานการมีเงินได้อื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และสามีคุณสามารถทำงานในประเทศไทยได้ โดยจะต้องขอ work permit จากกระทรวงแรงงาน รายละเอียดถามได้ที่กระทรวงแรงงาน เพราะรายละเอียด และเอกสารเยอะ

กระทรวงแรงงาน 02-245-2745
สนง.ตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) 02-2873103-5

ตม.จะโทรติดยากมาก ยังไงถ้าคุณสมบัติเบื้องต้นของคุณจอยและสามีครบถ้วนแล้วก็ขอวีซ่า Non-O เข้ามาประเทศไทยก่อนก็ได้ แล้วมาติดต่อที่ ตม. ด้วยตนเองก่อนก็ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-25 15:39:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล