ReadyPlanet.com


โดนฟ้องหย่า


ดิฉันแต่งงานจดทะเบียนสมรส มีบุตรชาย 2 คน อยู่กันมาได้ 7 ปี ก็เริ่มมีปัญหาสามีมีผุ้หญิงใหม่ แต่ก็ไม่ได้ติดใจเอาความ เพราะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน จนตกลงทำสัญญากู้ร่วมสร้างบ้านโดยโฉนดที่ดินได้มาระหว่างสมรสกัน พอบ้านเสร็จก็ย้ายไปอยู่กัน โดยมีมารดาของสามีตามไปอยู่ด้วย แต่ก็มีปัญหาเรื่องเดิมอีก แล้วจนมาปัจจุบัน เขาอยากหย่า ดิฉันก็เลยบอกว่าก็จ่ายค่าเลี้ยงชีพมา เขาบอกไม่มีพอให้เพราะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่าง แล้วเขาก็บอกให้ดิฉันเตรียมรับหมายศาล เขาจะฟ้องหย่าเอง  แบบนี้ เราฟ้องกลับได้ใช่มัยค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ รัตนาวดี :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-17 15:02:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1804590)

ที่ถามว่าเราฟ้องกลับได้ใช่หรือไม่

ผมเข้าใจว่าคุณต้องการเรียกค่าเลี้ยงชีพหลังการหย่านั้นสามารถทำได้ครับ เมื่อคุณได้รับคำฟ้องก็ขอฟ้องแย้งไปในคำให้การได้แต่ศาลจะสั่งค่าเลี้ยงชีพให้คุณมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ให้ด้วยเหมือนกัน แต่ฟ้องแย้งได้ครับ แล้วขอให้ศาลสั่งเรื่องอำนาจปกครองบุตรและสินสมรสไปเสียทีเดียวก็ได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-20 18:52:16


ความคิดเห็นที่ 2 (1804593)

มาตรา 177 เมื่อได้ส่งหมายเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้ว ให้จำเลย ทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน

ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธ ข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น

จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่อง อื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้ว ให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก

ให้ศาลตรวจดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้คืนไป หรือสั่ง ไม่รับตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 18

บทบัญญัติแห่ง มาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียก เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตาม มาตรา 57 (3) โดยอนุโลม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-20 18:55:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล