ReadyPlanet.com


หมู่บ้านจะใช้ถนนซอยหน้าบ้านเปิดเป็นทางออกเพิ่ม เราจะคัดค้านอย่างไรได้บ้างคะ


 ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว  ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องจะขอเปิดทางเข้าออกเพิ่มเติม ในโซนที่เราอาศัยอยู่    ซึ่งปัจจุบัน มีทางเข้าออกติดถนนใหญ่เพียงด้านหน้าหมู่บ้าน  กรรมการเลยอยากเปิดทางเข้าออกเพิ่ม ปัญหาคือ  ซอยในโซนที่เราอาศัยอยู่ค่อนข้างเล็ก   การเปิดทางออกเพิ่มบริเวณนั้นจะทำให้การสัญจรในถนนซอยในโซนที่เราอาศัยเพิ่มขึ้นมาก  เพราะหมู่บ้านใหญ่มาก    เราได้เคยคัดค้านครั้งหนึ่ง  โครงการก็ระงับไป  ตอนนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มีการนัดประชุมสมาชิกใหม่  เพื่อใช้คะแนนเสียงบีบให้ลูกบ้านบริเวณซอยดังกล่าวยินยอม   ถามว่า เราจะทำอย่างไรได้บ้าง  เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือคนจากโซนอื่นๆ  ซึ่งก็ไม่เดือดร้อน  ยอมลงคะแนนให้ทำ  แต่คนที่อาศัยอยู่ในโซนดังกล่าว จะเดือดร้อนมาก   แต่คะแนนเสียงสู้ไม่ได้ ทั้งที่เราก็ควรมีสิทธิ์ปกป้องประโยชน์ของเรา


ขอถามว่า เรามีทางจะรักษาสิทธิ์อย่างไรได้บ้างคะผู้ตั้งกระทู้ แม่น้องปัน :: วันที่ลงประกาศ 2013-07-10 17:56:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2400923)

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก--          คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร จึงมี 2 ฐานะ คือ เป็นผู้บริหารนิติบุคคล และเป็นผู้แทนของนิติบุคคลในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้แทนของสมาชิกด้วย  -            วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งนิติบุคคล ก็เพื่อให้ทำหน้าที่บริหารจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของหมู่บ้าน

ในกรณีที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดการมีมติที่ประชุมใหญ่เป็นอย่างไร คณะกรรมการก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 085-9604258 วันที่ตอบ 2013-08-15 14:07:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล