ReadyPlanet.com


เกี่ยวกับธนาคาร ธอส


ถ้าถูกธนาคารยึดบ้านขายทอดตลาดแล้วยังไม่พอใช้หนี้ยังค้างอยู่เราต้องจ่ายทีเดียวหมดเลยหรีอครับต้องทำอย่างไรขนาดผ่อนยังไม่มีเลยจะให้จ่ายหมดคงไม่ไหวเขาจะยึดอะไรอีกไหมครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ลูกพระยาพิชัย :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-19 12:38:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1927180)

ตามปกติเจ้าหนี้เขาก็คงให้ผ่อนชำระได้ครับ โทรไปคุยกับเจ้าหนี้ดู หากเราไม่มีทรัพย์ใดที่จะให้เจ้าหนี้ยึดอีก หากสามารถตกลงกันได้ก็คงเป็นไปตามนั้น แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ เขาก็คงพยายามสืบทรัพย์ของคุณว่ามีอะไรที่เขาจะบังคับคดีได้อีกหรือไม่ หากไม่มี เมื่อพ้น 10 ปี นับแต่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเจ้าหนี้เป็นอันหมดสิทธิบังคับคดีต่อไปครับ

แต่อย่างไรก็ตามก่อนครบ 10 ปี หากเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันแล้วถึง 1 ล้านบาท เจ้าหนี้อาจฟ้องให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายได้ครับ

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 บัญญัติว่า

"ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมด หรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น"

 

 

 

โจทก์นำยึดทรัพย์จำนองและการที่จำเลยนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาแล้ว จะถือว่าทำให้ระยะเวลาการ บังคับคดีสะดุดหยุดลงเหมือนกับกรณีอายุความตาม ป.พ.พ. หรือไม่ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็น คำพิพากษาศาลฎีกาดังนี้

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2900/2543

 

 

 

กำหนดระยะเวลาในการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ.ม.271 เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีสบัญญัติ มิใช่เรื่องอายุความ แห่งสิทธิเรียกร้องอันจะอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยอายุความตาม ป.พ.พ. อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ จึงไม่อาจนำ บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดลงมาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ เมื่อหนี้ที่ค้างชำระ โจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสีย ภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่อาจนำหนี้ที่พ้นกำหนด เวลาบังคับคดีมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายได้

 

 

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยไม่ชำระหนี้และไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่โจทก์จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้โจทก์ครบถ้วนแล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความและเป็นหนี้ที่ไม่อาจนำมาฟ้องร้องให้บังคับคดีได้จำเลยทั้งสองไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "หนี้ตามคำพิพากษาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 จำเลยที่ 2 นำเงินมาชำระให้โจทก์ 1,550,000 บาท โจทก์นำหนี้ตามคำพิพากษามาฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 ซึ่งพ้นกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วที่โจทก์อ้างว่า การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2และจำเลยที่ 2 นำเงินมาชำระแก่โจทก์ จึงมีผลให้อายุความแห่งหนี้สะดุดหยุดลงตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2532 แล้วนั้น เห็นว่า เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว โจทก์ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 กำหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีสบัญญัติ มิใช่เรื่องอายุความแห่งสิทธิเรียกร้องอันจะอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดลงมาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ การที่โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองภายในกำหนด 10 ปี และจำเลยที่ 2 นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์บางส่วนนั้น ก็เป็นเพียงขั้นตอนในการบังคับคดี เมื่อหนี้ที่ค้างชำระโจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่อาจนำหนี้ที่พ้นกำหนดเวลาบังคับคดีมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลายได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

( พีรพล จันทร์สว่าง - จำลอง สุขศิริ - วัฒนชัย โชติชูตระกูล )

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-04-19 19:10:30


ความคิดเห็นที่ 2 (1927210)

ขอขอบคูณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกพระยาพิชัย วันที่ตอบ 2009-04-19 21:44:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล