ReadyPlanet.com


การลงนามในเอกสารขอบบริษัท ที่มีผู้ลงนาม 2 คน


กรณีที่ บริษัทมี ผู้มีอำนาจลงนาม2ท่าน แต่อีกท่านหนึ่งไม่ยอมมาทำการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ให้ ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่สามารถทำธุระกรรมกับธนาคารได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเงิน/ถอนเงิน และการเช็นต์เช็ก ทำให้ไม่สามารถเปิดถอนเงินจากธนาคารมาชำระหนี้ได้  อย่างนี้สามารถจะทำอย่างไรได้บ้างครับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


ผู้ตั้งกระทู้ คนมีปัญหาเดือนร้อน :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-12 10:12:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1949706)

ต้องถอดถอนและตั้งกรรมการขึ้นใหม่ครับ

ขั้นต้นก็คือ ให้ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเข้าชื่อกันให้กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการมีหนังสือไปถึงผู้ถือหุ้นทุกคนกำหนด วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม หรือจะประกาศหนังสือพิมพ์ก็ได้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

เมื่อถึงวันประชุม ต้องมีผู้ถือหุ้นนับ หุ้น รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า1 ใน 4 ของจำนวนทุนของบริษัท (เช่นบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเมื่อนับจำนวนหุ้นแล้วต้องได้อย่างน้อย 250,000 บาท เป็นต้น)

ในการปะรชุมก็ให้ผู้ถือหุ้นมีมติในที่ประชุมถอดถอนกรรมการที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายออก และตั้งกรรมการใหม่ขึ้นมา แล้วนำมติไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน

คราวนี้บริษัทก็ดำเนินไปได้แล้วครับ!!!

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณปู่ยังหนุ่ม วันที่ตอบ 2009-06-12 11:32:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล