ReadyPlanet.com


สินส่วนตัวและสินสมรส


มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

        (1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือ เครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา

(4) ที่เป็นของหมั้นผู้ตั้งกระทู้ บทความ :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-11 20:54:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1973096)

มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน

        (1)ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส

(3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บทความ วันที่ตอบ 2009-08-11 20:56:12


ความคิดเห็นที่ 2 (1973097)

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับสินส่วนตัวและสินสมรส

อ่านบทความเต็มได้ที่

http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5381210&Ntype=3

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บทความ วันที่ตอบ 2009-08-11 20:57:34


ความคิดเห็นที่ 3 (2033105)

1.สามีเป็นชาวต่างชาติได้มาชื้อที่ดินในเมืองไทย เปิดในนามจัดตั้งบริษัท การดำเนินการจัดตั้งบริษัททางเอกสารถูกกฎหมาย บริษัทมีเอกสารเงินหมุนเวียน มีงบดุล กำไร เสียภาษีทุกปี ( กรมที่ดินเป็นผู้จัดการเอกสารให้) แต่การทำเอกสาร เป็นการหลอกตา เพราะที่ดินเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง    บริษัทไม่มีการทำธุระกิจในที่ดินประมาณ 5 ปีเลยนับตั้งวันที่เปิดบริษัทมา โดยสามีเป็นประธานถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเจ็ดคน แต่ถ้ามีการตรวจค้นจากทางรัฐบาลอยากทราบว่ามีความผิดหรือไหมอย่างไร   ?

2.สามีจะโอนที่ดินที่จัดตั้งในนามบริษัทให้ภรรยาไทย โดยสินสมรสเป็นของภรรยาแต่เพียงผู้เดียว จะทำได้หรือไม่ หากมีการตรวจค้นข้อมูลจากที่ดินเก่า จะเอาผิดสามีได้หรือไม่ ?

3.สามีเป็นคนต่างชาติ กฎหมายใหม่ ประเทศของสามีแจ้งว่า (หากมีการทำธรุกิจต่างชาติ สามีต้องโชว์บัญชีทางการเงินการทำธุระกิจข้ามชาติ เพื่อเสียภาษีในประเทศของสามี หากไม่โชว์ทางการเงิน ถ้ามีการตรวจค้นข้ามชาติต้องเสียย้อนหลังสองเท่าของภาษีทั้งหมด ) กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2009  (ชื้อที่ดินในปี 2005  )  สามีจะโอนที่ดินเป็นชื่อของภรรยาไทยในปี 2010 ปัจจุบันรัฐบาลประเทศของสามีไม่ทราบว่าสามีเปิดธุระกิจในไทย อยากทราบว่าถ้าไม่แสดงรายได้ในการประกอบธุระกิจเพื่อเสียภาษีในประเทศของสามี เพราะได้โอนเป็นชื่อภรรยาในปี 2010 มีความเป็นไปได้หรือไม่ ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง  ?

3. สามีได้โอนที่ดินเป็นชื่อภรรยาไทย กรรมสิทธ์การครอบครองเป็นของภรรยาไทยเพียงผู้เดียว กระทำได้หรือไม่  และถือว่าเอกสารที่ดินเก่าเป็นโมฆะหรือไม่ ?

ขอบคุณทนายที่ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เอมอร วันที่ตอบ 2010-02-07 21:57:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล