ReadyPlanet.com


การลักทรัพย์


สอบถามค่ะ

1.ถ้าหากมีเหตุการณ์ การนำบัตรเครดิตของผู้อื่นไปรูดและโดนจับได้ แต่ต่างฝ่ายต่างยอมชดใช้ค่าเสียหายที่โรงพักแล้ว เหตุการณ์ผ่านมาแล้วประมาณ 1 ปี

คำถามแรก

เหตุการณ์การแบบนี้ถือเป็นคดีความไหมค่ะ

คำถามที่ 2

เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว 1 ปี ทางผู้เสียหาย สามารถฟ้องคนที่ทำได้อีกไหมค่ะ

คำถามที่ 3

ถ้าเป็นคดีความถือเป็นคดีอะไรค่ะ มีโทษอย่างไรอีกบ้าง 

คำถามที่ 4

ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 1 ปี จะมีหมายเรียกหรือไหม่ หรือ จบแล้วตั้งแต่วันที่ชำระค่าเสียหายทั้งหมดผู้ตั้งกระทู้ ผู้อยากรู้เกี่ยวกับกฏหมาย (jall_bu-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-18 09:44:32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2017161)

1. ความผิดสำเร็จแล้วครับ

2. ฟ้องได้ครับ (คดีอาญา)

3. ความผิดฐาน -ลักทรัพย์(บัตรเครดิต)

                         -ใช้บัตรเครดิตผู้อื่น

 

มาตรา  269/5   ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกอบ มาตรา 269/7   ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง

 

-ฉ้อโกงร้านค้า

โดยการหลอกลวงว่าเป็นเจ้าของบัตรเครดิต

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 

-ปลอมลายมือชื่อเป็นปลอมเอกสาร

การใช้บัตรเครดิตต้องลงลายมือชื่อ การที่ผู้กระทำความผิดปลอมลายมือชื่อผู้อื่นถือเป็นการปลอมเอกสารมีความผิดตาม มาตรา 264

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

(ความเห็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-12-18 10:18:52[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล