ReadyPlanet.com


การฟัองเรียกเงินคืนจากคนกู้


 ในกรณีกรมบังคับคดียึดทรัพย์ผู้ค้ำประกันไปจ่ายแทนผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ตามคำสั่งศาล ผู้ค้ำประกันมีสิทธิฟ้องร้องเอาเงินคืนจากผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้ได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะฟ้องอย่างไร ใช้หลักฐานอะไร ไปประกอบการขอคืนเงินส่วนที่จ่ายแทนผู้กู้ไปแล้วครับผู้ตั้งกระทู้ nak :: วันที่ลงประกาศ 2017-10-07 11:26:09


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4218477)

คำถามว่าจะฟ้องอย่างไร ตอบว่า ให้ทนายความดำเนินการให้ครับ ถามว่า ใช้หลักฐานอะไร ตอบว่า สัญญาค้ำประกัน และใบเสร็บเงินที่ได้ชำระเงินแทนลูกหนี้ไปครับ 

สิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะฟ้องไล่เบี้ยลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันร่วม

ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันร่วมเพื่อเรียกเงินที่ชำระหนี้แทนไป   
ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันร่วม เพื่อเรียกจำนวนเงินกับดอกเบี้ยที่ชำระหนี้แทนลูกหนี้คืนเพราะการค้ำประกันนั้น โดยผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้

การปลดหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ค้ำประกันร่วมคนอื่น ๆ

ตัวอย่าง -เมื่อนางสาวสวยชำระหนี้แทนนายแดงจำนวน 150,000 บาท ย่อมรับช่วงสิทธิของนายเฮงเจ้าหนี้ไล่เบี้ยเอาแก่นายแดงเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามมาตรา 693 วรรคหนึ่ง แต่การที่นายแดงตกลงทำสัญญากู้เงินให้ไว้แก่นางสาวสวยว่าเป็นหนี้เงินกู้จำนวน 150,000 บาท ตามที่ได้ชำระหนี้แทนไป ถือได้ว่ามีหนี้ใหม่เกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ จึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ มีผลทำให้สิทธิไล่เบี้ยนั้นระงับไป และถือว่าได้มีการส่งมอบเงินกู้แล้ว นางสาวสวยย่อมบังคับตามมูลหนี้ในสัญญากู้อันเกิดจากการแปลงหนี้ใหม่ได้ ดังนั้น นายแดงต้องรับผิดชำระเงินกู้จำนวน 150,000 บาท ให้แก่นางสาวสวย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2017-10-11 16:43:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล