ReadyPlanet.com


ซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินแล้วแต่ยังไม่ได้โอนแล้วเจ้าของที่ดินที่ขายให้เรา มาขอรังวัดขึ้นเอาแทน


อยากทราบว่าเราต้องทำยังไงคะ คือว่าเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนี้ ย่าเขาชื้อที่ดินกับเจ้าของที่ดินมา 26 ไร่ ใช่ไหมคะ แต่ว่าเป็นสองแปลงแปลงนึง 10 ไร่ อีกแปลงนึง16 ไร่ แล้วเจ้าของที่ดินเขาก็โอนให้เราแปลงนึง 16 ไร่ แต่อีกแปลงไม่ได้โอนให้เนื่องจากเจ้าของที่เขาบอกว่าใบโฉนดหาไม่เจอ แต่ก็ได้ทำสัญญาซื้อขายกัน แต่เราก็ได้ทำกินบนที่ดินผืนนั้นมาตลอแต่พอย่าเสียทางฝ่ายที่ขายที่ดินให้เขาก็ไปที่สำนักงานที่ดินแจ้งให้กรมที่ดินมารังวัดที่ดินเพื่อแบ่งที่ดิน โดยที่เราก็ไม่ทราบ จนคนใกล้เคียงที่ดินของเราถามว่าเราขายที่เหรอ เราถึงได้รู้ว่าเขาจะมาเอาที่ดิน วันที่16 ตุลาคม กรมที่ดินจะออกมารังวัด อยากทราบว่าต้องทำยังไงคะผู้ตั้งกระทู้ อรุณรัตน์ :: วันที่ลงประกาศ 2017-10-04 13:02:23


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4218499)

 จากข้อเท็จจริงและตามคำถามพอสรุปได้ว่า ซื้อที่ดิน 2 แปลง เป็นที่ดินมีโฉนด ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 1 แปลง ส่วนอีก 1 แปลงได้ที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์กันนั้นได้ชำระค่าที่ดินกันแล้ว โดยผู้ขายอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหาย แต่มีการส่งมอบการครอบครองให้แก่กันแล้ว

การซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้ซื้อได้ชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดแล้วจึงถือได้ว่าผู้ซื้อได้ชำระหนี้ส่วนของตนแล้ว ผู้ขายมีหน้าที่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซื้อจึงมีอำนาจฟ้องผู้ขายให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายได้

ตามข้อเท็จจริงผู้ซี้อเป็นย่า ได้เสียชีวิตแล้ว สิทธิตามสัญญาจะซิื้อขายจึงตกได้แก่ทายาทของย่า ซึ่งคงต้องไปร้องขอต่อศาลขอตั้งผู้จัดการมรดก และผู้จัดการมรดกย่อมมีสิทธิฟ้องผู้ขายให้โอนกรรมสิทธิ์ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2017-10-11 19:45:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล