ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


 ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล email  :  leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  ID LINE  :  leenont

ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  104/2502

มารดายกที่ดินและห้องทั้งหมดให้โจทก์ผู้เป็นบุตรและสั่งให้แบ่งที่ดินและห้องบางส่วนให้จำเลยซึ่งเป็นหลานด้วยโจทก์ก็แบ่งยกให้ตามที่มารดาสั่งดังนี้ถือว่าเป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาโจทก์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้

 โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ 19 ก.ค. 92 โจทก์ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินตราจอง 216 พร้อมห้อง 4 ห้อง ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ราคา 40,000 บาท ให้แก่จำเลย เมื่อ 2 ม.ค. 98 จำเลยประพฤติเนรคุณโจทก์ โดยกล่าวหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงและหมิ่นประมาทซึ่งหน้าจึงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคืนการให้ที่ดินและห้องกลับมาเป็นของโจทก์

          จำเลยต่อสู้ว่า การให้ของโจทก์เป็นการให้ตามข้อผูกพันหรือโดยหน้าที่ธรรมจรรยา กล่าวคือ ทรัพย์พิพาทเดิมเป็นของย่าจำเลยย่าจำเลยให้โจทก์แบ่งโอนให้แก่จำเลยรับแทนบิดาจำเลยซึ่งตายไปแล้ว จึงเรียกคืนไม่ได้ และจำเลยไม่ได้ด่าหมิ่นประมาทโจทก์

          ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การให้รายนี้มิใช่ให้โดยเสน่หา โจทก์เรียกคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง
          โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

         โจทก์ฎีกา
          ศาลฎีกาฟังว่า นางอ่วมเป็นมารดาโจทก์ และเป็นย่าจำเลยนางอ่วมได้ยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทก์ และได้สั่งไว้ว่าให้โจทก์แบ่งที่กับห้องแถว 4 ห้อง ตรงกลางให้จำเลย ต่อมา โจทก์ก็ได้แบ่งแยกยกที่และห้องแถวดังกล่าวให้จำเลย ภายหลังโจทก์ได้รับโอนมาไม่นาน และระหว่างนั้น นางอ่วมก็ยังมีชีวิตอยู่ การยกให้เช่นนี้ จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาโจทก์จะถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ พิพากษายืน

( ประวัติ ปัตตพงศ์ - ชวน สิงหลกะ - สารรักษ์ประนาท )

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 535    การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คือ
(1) ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้
(2) ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน
(3) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
(4) ให้ในการสมรส
การถอนคืนการให้,ประพฤติเนรคุณ

ถอนคืนการให้-หมิ่นประมาทร้ายแรง
ขาดอายุความถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ
ผู้รับปฏิเสธให้ความช่วยเหลือ,ถอนคืนการให้
ไม่ยอมให้เงินซื้อยารักษาตัวเป็นการบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิต
การให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน, ถอนคืนการให้
หมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
ถอนคืนการให้,ประพฤติเนรคุณ