ReadyPlanet.com


ขั้นตอนการดำเนินคดี การปลอมแปลงเอกสาร คดีอาญา มีอะไรบ้างคะและใช้เวลานานเท่าไหร่


 อยากรู้ขั้นตอนการดำเนินคดีปลอมแปลงเอกสาร(อาญา)เพื่อให้การยักยอกเงินสำเร็จมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ เราต้องเริ่มต้นจากอะไร และควรจะจบอย่างไร มีอายุความนานเท่าไหร่คะ?? และคนยักยอกเงิน จะมีโทษอะไรบ้างคะ เราจะให้เค้าได้รับโทษสูงสุดได้อย่างไร กรุณาคลายความกังวลใจให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 ผู้ตั้งกระทู้ Mee :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-29 09:26:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2371134)

อยากรู้ขั้นตอนการดำเนินคดีปลอมแปลงเอกสาร(อาญา)เพื่อให้การยักยอกเงินสำเร็จมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ เราต้องเริ่มต้นจากอะไร

ตอบ - การดำเนินคดีสามารถทำได้ 2 ทางคือ 1. ฟ้องโดยพนักงานอัยการ เริ่มต้นที่แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ ตำรวจเรียกตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา นำตัวและสำนวนส่งให้พนักงานอัยการฟ้องต่อศาล

2. ผู้เสียหายฟ้องคดีเอง ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเอง เริ่มที่ติดต่อทนายความยื่นฟ้อง ศาลนัดไต่สวนคำฟ้องว่าจะรับหรือไม่รับคดี (คดีมีมูลหรือไม่) คดีมีมูลก็นัดวันสืบพยาน

มาตรา 28  บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
(1) พนักงานอัยการ
(2) ผู้เสียหาย

และควรจะจบอย่างไร

ตอบ - เมื่อมีการสืบพยานแล้วศาลจะมีคำพิพากษาไปตามพยานหลักฐานครับ

มีอายุความนานเท่าไหร่คะ?? 

ตอบ- ปลอมเอกสารธรรมดา อายุความ 10 ปี

มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอัน ขาดอายุความ
(1) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
(2) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยังไม่ถึงยี่สิบปี
(3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
(4) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึง หนึ่งปี
(5) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือน ลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำ ความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกิน กำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คนยักยอกเงิน จะมีโทษอะไรบ้างคะ

ตอบ - ความผิดฐานยักยอกมีความผิดไม่เกิน 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง

มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่น เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคล ที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เราจะให้เค้าได้รับโทษสูงสุดได้อย่างไร

ตอบ - อยู่ที่ดุลพินิจของศาลครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์0859604258 วันที่ตอบ 2013-06-14 15:54:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล