ReadyPlanet.com


ที่สาธารณะข้างๆโดนบุกรุก


อยากสอบถามครับว่า คือผมมีที่ดิน 1 แปลง ด้านหลังที่ดินผมเป็นที่สาธารณะติดทะเล แต่ปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินข้างเคียงล้อมรั้วปิดที่ดินสาธารณะดังกล่าว ทำให้ผมไม่สามารถใช้ที่ดินสาธารณะนั้นซึ่งอยู่ด้านหลังติดกับที่ดินของผมเดินไปสู่ทะเลได้ แบบนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมฟ้องเค๊าได้หรือไม่ หรือผมต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานใด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รบกวนช่วยตอบหน่อยครับผู้ตั้งกระทู้ 661 :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-15 15:35:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2301026)

บุกรุกที่ดินสาธารณะรัฐเป็นผู้เสียหายครับ คุณลองไปติดต่อทางเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์0859604258 วันที่ตอบ 2012-09-14 10:01:08


ความคิดเห็นที่ 2 (2301067)

พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.11) พ.ศ. 2551 แก้ไข ม. 122 ซึ่งจะมีผลบังคับใน 5 เม.ย. 51

บัญญัติเป็นว่า “ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ
นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ”

ถึงอย่างไรนายอำเภอก็มีหน้าที่โดยตรงในอันที่จะปกปักรักษาที่สาธารณประโยชน์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บุกรุกอ อกจากที่สาธารณประโยชน์ก่อน เมื่อไม่ยอมออก ถือว่ามีเจตนายึดถือครอบครองที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงมีความ ผิดตาม ป.ที่ดิน ม.108 ทวิ วรรคสอง

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2012-09-14 12:05:41


ความคิดเห็นที่ 3 (2301069)

ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ปพพ. จะมีคำสั่ง มท ที่ 12/2543 ลง 18 เม.ย.2543 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเองอื่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์ของแผ่นดิน

ตามคำสั่งนี้ ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขต อบต. ย่อมเป็นหน้าที่ของ นายก อบต.ที่จะต้องจัดการร้องทุกข์ดำเนินคดีหากมีการบุกรุกจริง สอดรับกับ พรบ.อบต.ที่ให้อบต.มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการดูแลรักษาด้วย นายกอบต.จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ตัดอำนาจของนายอำเภอตาม กฎหมายปกครองท้องที่เดิมที่ใช้มานานแล้ว

นอกจากนี้ในทางคดีหากมีปัญหาว่าเป็นการบุกรุกจริงหรือไม่ ยังมีหน่วยงาน กบร. หรือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามระเบียบ สำนักนายกฯ2545 และแต่ละจังหวัด จะมี กบร.จังหวัดมีผู้ว่าเป็นประธาน มีคณะกรรมระดับจังหวัดเช่น ผบก. ที่ดินจังหวัด ฯลฯ มีหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลตามหลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิ เช่น การใช้ระบบอ่านภาพถ่ายทางอากาศโดยคณะอนุกรรการอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ กบร.แต่งตั้ง

จากปัญหาที่ถาม สามารถนำเรื่องเข้าสู่ กบร.จังหวัดได้ หากมีการร้องทุกข์ต่อพงสฯก็ตั้งเรื่องผ่านไปทาง ผบก.ให้ส่งเรื่องเข้าพิจารณาแก้ปัญหาในระดับ กบร.จังหวัด ถ้าฟังได้ว่าบุกรุกจริงก็สอบสวนดำเนินคดีต่อไป แต่ขั้นตอนยาวมากๆๆ หรือ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ จะยกเรื่องผ่านไปทางอำเภอให้อำเภอนำเรื่องเข้าสู่ กบร.เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาก็ทำได้ นายอำเภอไม่มีสิทธ์ถอนตัวอะไรทั้งสิ้น มีหน้าที่รับเรื่องต่อแล้วส่งเข้า กบร.ต่อไป

ในทางปฏิบัติ แนะนำให้หารือไปที่ฝ่ายนิติกร ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ( ชื่อย่อ สจร) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เขต สน.พระราชวัง มีเบอร์เก่าลองโทรดูนะ 02 222-1840 โทรสาร 02 222-2851 เครื่อง มท 50801 -12 ต่อ 254, 370 หรือจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์จาก ที่ดินจังหวัดหรือที่ดินอำเภอของท่านก่อน แล้วโทรไปหารือกับเขาก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2012-09-14 12:08:02


ความคิดเห็นที่ 4 (2301070)

บุกรุกที่ดินของรัฐไม่จำเป็นต้องฟ้องขับไล่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2012-09-14 12:12:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล