ReadyPlanet.com


ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู


 

คือ ไม่ได้จดทะเบียนกับสามีชาวอังกฤษ มีลูกชาย 1 คน จดรับรองบุตร และ ลูกใช้นามสกุลสามี และสามีเคยเปิดบริษัทในเมืองไทย กับ หุ้นส่วนชาวไทย ตอนนี้สามีโอนหุ้นทั้งหมดให้บุคคลอื่น และกลับต่างประเทศ 

เราไม่มีทรัพย์สินอื่นอีก เพราะเช่าอพาร์ทเม้นท์ อยู่ 

เราสามารถที่จะฟ้องเพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูจากเค้าได้อย่างไร มีที่อยู่สามีที่ต่างประเทศ แต่เค้ามีภรรยาฝรั่ง กับ ลูก อีก สามคน 

และเค้ามีลูกกับผู้หญิงไทยอีกคน ก่อนจะมีเรา แต่เค้าส่งเสียกันอยู่ และซื้อคอนโดให้ผู้หญิงไทยคนนี้ด้วย

แต่ผู้หญิงก็ผ่อนอยู่ เพราะเค้าทำงานดี สามารถกู้ธนาคารได้

เราสามารถที่จะฟ้องทรัพย์สินขอแบ่งจากผู้หญิงไทยคนนี้ได้ใหม 

ขอบคุณค่ะ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นีรนุช :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-15 21:55:27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2218436)

ตามข้อเท็จจริงอ้างว่า สามีได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว กรณีจึงเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมาย บิดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรและให้การศึกษาตามฐานะของตน

มาตรา 1564 บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควร แก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เฉพาะ ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้

ปัญหามีว่าเมื่อบิดาเป็นบุคคลต่างด้าว หากศาลพิพากษาให้ชนะคดีแล้วจะบังคับคดีกันอย่างไรเพราะศาลไทยไม่อำนาจบังคับนอกเขตประเทศไทยดังนั้นจึงต้องไปตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดที่คุณอ้างถึงนั้นว่าฝ่ายชายมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ หากมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์รวมก็บังคับเอาจากทรัพย์สินนั้นได้กึ่หนึ่งครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-09-20 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 2 (2218447)

บิดามารดามีหน้าที่ร่วมกันอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์เสมือนเป็นลูกหนี้ร่วมกัน หลังจากหย่าขาดจากกันแล้ว กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ออกค่าอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายเดียว ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกเงินนั้นจากอีกฝ่ายหนึ่งได้แม้บุตรจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็ตาม แต่การเรียกร้องเงินดังกล่าวนี้มีอายุความ 5 ปีนับแต่วันที่บิดามารดาหรือบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูไปแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2697/2548
 

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-09-20 15:34:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล