ReadyPlanet.com


ขอสอบสถาม(เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน)


ผมขอเรียนสอบถามดังนี้

1. กรณีข้อบังคับการทำงานของบริษัท มีว่าพนักงานต้องมีคุณสมบัติ คือ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และ

    ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2.พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เมื่อ อายุครบ 60 ปี และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

   แรงงาน พ.ศ. 2541

คำถาม

1. กรณีพนักงานอายุครบ 60 ปี บริษัทนายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชย ให้ใช่หรือไม่ครับ

2. กรณีบริษัทนายจ้างต้องการจ้างพนักงานดังกล่าวในตำแหน่งเดิมอีกหลังจากจ่ายเงินค่าชดเชยแล้ว

    กระทำได้หรือไม่ครับ

   2.1 ผิดระเบียบของนายจ้าง หรือไม่ ในเรื่องคุณสมบัติ

   2.2 หากมีการจ้างพนักงานดังกล่าวได้

         2.2.1 พนักงานดังกล่าวถือเป็นพนักงานเหมือนเดิม ใช่หรือไม่ และมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

         2.2.2 พนักงานดังกล่าว นายจ้างต้องหักเงินส่งเงินประกันสังคม หรือไม่

         2.2.3 หากนายจ้างมีการเลิกจ้างในภายหลัง และพนักงานดังกล่าวทำงานครบ 1 ปี พนักงานดังกล่าวมี

                   สิทธิได้รับค่าชดเชยอีกหรือไม่ครับ

ขอบคุณมากๆ ครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ เอกวิทย์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-10 16:10:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2106948)

1. กรณีพนักงานอายุครบ 60 ปี บริษัทนายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชย ให้ใช่หรือไม่ครับ

ตอบ-- การเลิกจ้างเพราะคุณสมบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยครับ

2. กรณีบริษัทนายจ้างต้องการจ้างพนักงานดังกล่าวในตำแหน่งเดิมอีกหลังจากจ่ายเงินค่าชดเชยแล้วกระทำได้หรือไม่ครับ

ตอบ--กระทำได้ครับไม่มีกฎหมายห้าม

2.2.1 พนักงานดังกล่าวถือเป็นพนักงานเหมือนเดิม ใช่หรือไม่ และมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

ตอบ-- เป็นพนักงานใหม่แต่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน

  2.2.2 พนักงานดังกล่าว นายจ้างต้องหักเงินส่งเงินประกันสังคม หรือไม่

ตอบ--เหมือนพนักงานทั่วไป แต่ตกลงเงื่อนไขการจ้างใหม่ยกเว้นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเดิมคือเกษียณอายุที่ 60 ปี

2.2.3 หากนายจ้างมีการเลิกจ้างในภายหลัง และพนักงานดังกล่าวทำงานครบ 1 ปี พนักงานดังกล่าวมี

                   สิทธิได้รับค่าชดเชยอีกหรือไม่ครับ

ตอบ--มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

 

 

                  ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-09-10 20:35:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล