ReadyPlanet.com


หนี้และมรดก


ขณะที่เจ้ามรดกตาย มีทายาทโดยธรรมดังนี้ บิดา และบุตร 2 คน (มีภรรยาที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่จดทะเบียน) เรียนถามว่า (1) ใครเป็นผู้มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (2) หากบุตร 2 คน ไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีการฟ้องศาลก่อน (1) หรือไม่ --- บุตรใช้นามสกุลบิดา และมีพฤติกรรมที่ทุกคนรู้ว่า เป็นบิดา-บุตร เช่นรับส่งไปโรงเรียน ให้ค่าใช้จ่าย ดูแลอื่นๆ (3) อยากทราบว่า กรณีนี้มีทายาท 3 คนใช่หรือไม่ คือ บิดา บุตร 2 คน หากบิดาไม่ประสงค์จะมีส่วนในมรดกนี้ จะต้องสละมรดก ใช่หรือไม่ มีวิธีการอย่างไรคะ (4) กรณีเจ้ามรดกตาย มีเจ้าหนี้อยู่ และได้ให้เจ้าหนี้ยึดโฉนดเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญาว่า หากไม่ชำระหนี้ จะทำการโอนทะเบียนกรรมสิทธิ (เจ้ามรดก ซึ่งเป็นลูกหนี้ ได้ทำหนังสือโอนทะเบียนกรรมสิทธิไว้) ถามว่า จะสามารถโอนทะเบียนกรรมสิทธิได้ทันทีหรือไม่ เนื่องจากเจ้ามรดกตาย (5) หากเจ้าหนี้ มี 2 ราย อยากทราบว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้ก่อน ระหว่าง 5.1 และ 5.2 5.1 ธนาคาร ลูกหนี้ ได้ทำสัญญากู้ซื้อบ้านและมีการจำนองบ้านไว้กับธนาคาร แต่มีคำขอท้ายฟ้องว่า หากไม่พอชำระหนี้ จะเรียกเก็บจากทรัพย์อื่นของลูกหนี้ กรณีนี้ หมายถึงอย่างไร เพราะขณะเจ้ามรดก ซึ่งเป็นลูกหนี้ เสียชีวิต มีบ้านหนึ่งหลัง โดยมีทายาทโดยธรรม 3 คน คือบิดา และบุตร 3 คน ถามว่า เจ้าหนี้สามารถเรียกจากทรัพย์มรดกเพียง 2/3 ของมรดก ใช่หรือไม่คะ 5.2 เจ้าหนี้ ทำสัญญากู้นอกระบบ แต่รู้การเสียชีวิตของเจ้ามรดกก่อน 5.1 ุ(6) หากภรรยา (ไม่ได้จดทะเบียน) ประสงค์จะชำระหนี้โดยเงินสดให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมด (มีการประนีประนอมหนี้กันแล้ว) และมีการโอนทรัพย์ให้แก่บุตร ในภายหลัง ถามว่า เจ้าหนี้รายอื่นภายในอายุความ 1 ปีจะเรียกชำระหนี้จากทรัพย์มรดกที่เหลือ และจะตีความ อย่างไรในมูลค่าของหนี้อย่างไร ว่า ทรัพย์มรดกที่เหลือมีมูลค่าเหลือเท่าไร ที่เจ้าหนี้จะเรียกได้คะ (ภรรยา ได้ชำระไปส่วนหนึ่งแล้วเป็นเงินสด) ขอพี่ลีนนท์ช่วยชี้แจงให้ด้วยค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษา :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-18 17:35:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1916077)

1. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

2. ไม่ต้องมีการฟ้องศาลก่อน เพราะถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ทายาทมีสามคน ถูกต้องครับ / ต้องสละมรดกเป็นหนังสือมีแบบหนังสือสละมรดกทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่อำเภอ

4. ขอให้อ่านจากคำตอบเดิม

http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=peesirilawcom&thispage=3&No=1192979

5. ธนาคารเป็นเจ้าหนี้มีประกัน จึงมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองได้ก่อนครับ

6. รอซื้อจากการขายทอดตลาดจะดีกว่า เพราะอาจเกิดความยุ่งยากถ้าเจ้าหนี้รายอื่นมาร้องขอเพิกถอนนิติกรรมการโอน แม้จะมีข้อต่อสู้ ก็คงใช้เวลานานพอสมควร รอก่อนปลอดภัยกว่า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-03-18 21:59:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล