ReadyPlanet.com


บังคับคดีได้ภายในสิบปีนับอย่างไร?


 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทกฺ์ชนะคดีแล้ว โจทก์สามารถบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ภายในสิบนับอย่างไร?

1. นับแต่คดีถึงที่สุด? หรือ

2. หรือนับแต่มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ตั้งกระทู้ ผู้สอบถาม :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-02 08:23:35


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4189778)

 คำพิพากษาฎีกาที่ 2730/2559

คดีนี้เป็นคดีที่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ เนื่องจากจำเลยขาดนัดพิจารณาและศาลมีคำพิพากษาให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207 (เดิม)  (ปัจจุบันคงเป็นมาตรา 207)  ประกอบมาตรา 147 วรรคสอง ข้อเท็จจริงได้ความว่าศาลชั้นต้นส่งคำบังคับ แก่จำเลยโดยวิธีปิดคำบังคับ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2547 ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินการบังคับคดีให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษานั้น มิใช่จะต้องเริ่มนับแต่คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา โดยมติที่ประชุมใหญ่ที่ 10731 / 2558  ระหว่าง ธนาคารศรีนครจำกัด (มหาชน) โจทก์ กับ นายชัยณรงค์ บุญสร้าง กับพวก จำเลย  คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา โดยจำเลยขาดนัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ปรากฏว่าโจทก์ยื่นคำขอยึดทรัพย์ของจำเลยเพิ่มเติมต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 จึงล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งไม่อาจร้องขอให้บังคับคดีจำเลยได้แล้ว จึงหามีเหตุให้ศาลชั้นต้นต้องมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยเพิ่มเติม คือที่ดินสองแปลงไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2017-06-02 08:49:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล