ReadyPlanet.com


สินสมรส


การแบ่งสินสมรสหลังการหย่า มีกำหนดเวลาไไหมคะ  ต้องภายในกี่ปีผู้ตั้งกระทู้ kk :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-17 01:38:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3873014)

ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสที่กฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรสนั้นเมื่อได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วย่อมเปลี่ยนสภาพจากสินสมรสเป็นเจ้าของรวม เมื่อทรัพย์ใดที่มีสภาพเป็นเจ้าของรวมย่อมตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการครอบครองปรปักษ์ได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ ดังนั้นหากมีการจดทะเบียนหย่าแล้วควรรีบจัดการแบ่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาเช่น การเสียชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การอ้างการครอบครอง หรือกรณีที่ทรัพย์มีชื่อของฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมมีสิทธิที่จะจำหน่าย จ่าย โอนไปให้บุคคลภายนอกได้ หากบุคคลภายนอกนั้นเขาได้รับโอนไปโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายได้

แต่อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของใคร ก็มีสิทธิติดตามเอาคืนได้ตลอดไปตามมาตรา 1336

 

 ฟ้องบุพการี - คดีอุทลุม , การใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือได้

กฎหมายห้ามฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา เมื่อได้ความว่าโจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 1 ที่นำที่ดินของโจทก์ไปขายให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 นำที่ดินไปจำนองไว้กับจำเลยที่ 3 ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์ของตนจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือได้ และฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ในคดีเดียวกันนั้นต่อไปได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2015-09-20 15:00:56


ความคิดเห็นที่ 2 (3873039)

การแบ่งทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์รวม ทรัพย์สินที่ร่วมกันทำมาหาได้

 

 เมื่อสามีและภริยาอยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส ย่อมเป็นสามีภริยากันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่ร่วมกันทำมาหาได้ด้วยกันมา ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวมหรือเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ หรือเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินดังกล่างคนละส่วนเท่า ๆ กัน

 
 
(อ่านคลิ๊กลิงค์)
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 0859604258 วันที่ตอบ 2015-09-20 16:21:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล